Ormanlar

- Ormanlar yazın ısıyı 5-8 derece düşürür, kışın 1-3 derece yükseltir. Nemi sabit tutar.

- Bir hektar ladin ormanı 32 ton, kayın ormanı 68 ton, çam ormanı ise 40 ton toz emer.

- Yapraklı ağaçlardan oluşan bir bölgede 50 kuş türü yaşar.

- Ormanlar ağaçsız bir alandan 8 kat daha fazla humus üretir.

- 25 m boyunda bir kayın ağacı saatte 1.5 kg oksijen üretir.

- 100 yaşındaki bir kayın saatte 40 kişinin çıkardığı karbondioksiti yok eder.

- 100 yaşındaki bir kayın yılda 30.000 litre su çeker ve erozyonu önler. - 1981 yılında askeri yönetimin yaptığı orman yetiştirme çalışması 1982-1990 yıllarında yapılan çalışmaların toplamına eşittir.

- Türkiye'de nüfus başına düşen orman 0.3 h'dır. Bu sayı ABD'de 1.3, Kanada'da 18 ve dünya ortalaması 1.3 hektardır.

- Türkiye'de bir hektardaki odun miktarı 46 m3 iken Avustralya'da 212m3 Almanya'da ise 147 m3'tür. Türkiye'deki ormanların büyüme miktarı 1.4 m3/h iken Almanya'da 5.6 m3/h 'dır.

- Son 100 yılda 30.000 bitki türünün nesli tükenmiştir. 2000 yılında dünyanın varoluşundan beri yaşamış tüm bitkilerin %20'si yok oldu.

- Dünyada her gün 3 canlı türü yok olmaktadır. 2000 yılında dünyanın varoluşundan beri yaşamış tüm canlıların %20'si yeryüzünden silinmiştir.

- Saatte 3000 dönüm orman, dakikada ise 50 dönüm orman yok olmaktadır.

- Türkiye'deki kâğıt tüketiminin artış hızı dünyanın artış hızından 4 kat fazla. - Türkiye'de yılda 8.000.000 m3 odun kesilmekte ve bunun %74'ü inşaat, %12'si kağıt, %6'sı maden, %6'sı ambalaj, %2'si PTT direk olarak kullanılmaktadır.

- Türkiye'de kaçak odun kesimi ise 35.000.000 m3'tür.

- Türkiye'nin %75'i erozyona maruz kalmaktadır.

- Türkiye ormanlarının sadece %14'ü verimlidir. Verimsiz ormanlar bütün ormanların %56'sını oluşturmaktadır.

- Türkiye'de koruma altındaki ormanlar tüm ormanların %2'sini oluşturmaktadır.

- Birkaç bin yıl önce Türkiye'nin %75'i ormanlarla kaplıydı. - Gelişmiş ülkelerde 70.000'in üzerinde kimyasal madde üretiliyor ve bunların yarısı kontrolsüzdür. - 1952'de Londra'da 3000 kişi hava kirliliği yüzünden öldü. - 3.7 litre benzin 3.000.000 litre içme suyunu kirletebilmektedir. - 1 litre motor yağı 800.000 litre içme suyunu kirletebilmektedir. - 1980-90 yılları arasında 750.000 fil,dişleri için öldürülmüştür. - Denize atılan kağıt, 3 hafta, teneke 100 yıl, plastik 400 yıl yok olmadan dayanabilmektedir. - Gelişmekte olan ülkelerde her yıl 10.000 kişi kimyasal zehirlenmeden ölmektedir. - 1 ton kağıt için; 30 yaşındaki 60 ağaç, 3000 kw enerji, 60.000 su ve 400kg fuel-oil kullanılıyor. - Türkiye 1980'de en fazla ormanı olan 33. ülkeydi.1990'da 55. sıraya düştü. Türkiye dünyada ormanlarını en hızlı tüketen 2. ülkedir (1.ülke İran). - Fransa'daki 56 nükleer santralin %60'ının çelik kubbesi çatlaktır. - Cam şişenin yeniden kullanılması 60 wattlık bir lambanın 4 saat yanmasına yetecek enerji tasarrufu sağlar. - Bir hektarlık orman yılda 16 ton biolojik kütle üretir. Şehirde 1 m3 havada 500.000 ormanda ise 500 toz taneciği vardır.

- Bir ağacın ömrü boyunca işlevsel değeri 500.000 dolardır. - Yağmur ormanlarının %80'i 2000 yılında ortadan kalkmıştır. Bu ormanların 250 hektarında 750 çeşit ağaç, 1500 çeşit çiçekli bitki, 125 tür memeli, 400 çeşit kuş, 100 çeşit sürüngen, 60 çeşit su canlısı,150 çeşit kelebek ve binlerce böcek türü yaşamaktadır. Ve kanser ilaçlarının hammaddesinin %70'i bu ormanlardan temin edilmektedir.

- Kan kanserinden ölme riskini 5'te 1'e düşüren bitkinin yayılma alanlarının %90'ı yok edildi.

- 1960'ta 3 milyar olan dünya nüfusu, 2000 yılında 6 milyar oldu. Bu insanın var oluşundan bu yana varılan rakamın 40 yıl içinde ikiye katlanması demek.

- Akdeniz'de her yıl 650 bin ton petrol, 120 bin ton yağ, 60 bin ton deterjan, 100 bin ton cıva, 38 bin ton kurşun, 21 ton çinko, 320 bin ton fosfor ve 800 bin ton azot akıtılıyor.

- Amerika'daki 12 eyalet enerji ihtiyacının %100'ünü rüzgâr gücünden karşılamaktadır.

- Çernobil 10.000 kişiyi öldürdü. 10.000 km2lik alanı zehirledi. 100.000 km2 alanda tarım yapılamaz hale geldi ve bu topraklarda 4.000.000 kişi yaşıyor.

- Artvin-Murgul bakır fabrikası 15 yılda 100.000 hektarlık ormanı yok etmiş 80.000 hektarda erozyona neden olmuştur.

- Yatağan termik santrali ise 400.000 dekarlık kızılçam ormanını şiddetli zarara uğratmıştır