meşe,

 • Ormanlar

  - Ormanlar yazın ısıyı 5-8 derece düşürür, kışın 1-3 derece yükseltir. Nemi sabit tutar.

  - Bir hektar ladin ormanı 32 ton, kayın ormanı 68 ton, çam ormanı ise 40 ton toz emer.

  - Yapraklı ağaçlardan oluşan bir bölgede 50 kuş türü yaşar.

  - Ormanlar ağaçsız bir alandan 8 kat daha fazla humus üretir.

  - 25 m boyunda bir kayın ağacı saatte 1.5 kg oksijen üretir.

  - 100 yaşındaki bir kayın saatte 40 kişinin çıkardığı karbondioksiti yok eder.

 • Türkiye’deki Dağ Sistemleri hakkında bilgiler

  Alp-Himalaya dağ kuşağında yer alan Türkiye’nin yaklaşık yarısı dağ ekosistemi içersinde yer almaktadır. Dağ, sadece bir yüksek kütle olmayıp, bulunduğu iklim bölgesi içerisinde ayrı bir ekosisteme damgasını vurmaktadır. Nitekim dağlık kütlenin uzanışı ve bakısı; yağış, sıcaklık, rüzgar, bulutluluk, sis oluşumu gibi birçok iklim elemanları üzerinde etkilidir. Bu özellikleri ile dağ, ayrı bir ekosistem oluşturmakta ve bu ekosisteme ise ekolojik sınıflandırmada “orobiyom” denilmektedir. Tüm coğrafi bölgelerimizde dağların varlığına bağlı olarak çeşitli orobiyomlar bulunmaktadır.