Orman,

 • Çevre Kirliliğinin Sınıflandırılması

  Çevrenin temel unsurlarından olan doğa, kendine has fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklere sahiptir. Bu özelliler dikkate alındığında çevre kirliliği şu bölümlere ayrılır:

  l. Fiziksel Kirlenme

  Çevreyi meydana getiren toprak, su ve havanın fiziksel özelliklerinin tamamının veya bir kısmının insan, hayvan ve bitki sağlığını tehdit edecek, olumsuz yönde etkileyecek biçimde bozulması ve değişmesi olayıdır. Örneğin; çeşitli fabrika atıklarının akarsu ve göllere boşaltılması, doğal erozyon ile toprakların göl ve denizlere taşınması açık kahverenginden, kırmızı siyaha kadar değişen renk almasına neden olmaktadır. Bu olay suların fiziksel kirlenmesidir.

 • Ormanlar

  - Ormanlar yazın ısıyı 5-8 derece düşürür, kışın 1-3 derece yükseltir. Nemi sabit tutar.

  - Bir hektar ladin ormanı 32 ton, kayın ormanı 68 ton, çam ormanı ise 40 ton toz emer.

  - Yapraklı ağaçlardan oluşan bir bölgede 50 kuş türü yaşar.

  - Ormanlar ağaçsız bir alandan 8 kat daha fazla humus üretir.

  - 25 m boyunda bir kayın ağacı saatte 1.5 kg oksijen üretir.

  - 100 yaşındaki bir kayın saatte 40 kişinin çıkardığı karbondioksiti yok eder.