Kemaliye ( Eğin )

Çok
9 yıl 3 ay önce - 4 yıl 4 ay önce #233 Yazan: GeZGiN
Nüfusu: 9.025
Yüzölçümü : 1168 km²
Rakım: 850 m
Şehir merkezinden uzaklığı : 194 km.
Elazığ ve Malatya illerine bağlı ilçe iken, 1938 yılında Erzincan iline bağlanmıştır. İlçenin Eğin olan adı, Mustafa Kemal’in anısına Kemaliye'ye çevrilmiştir. Halıcılığı ile ünlü olan ilçemizde, her yıl halı festivali düzenlenmektedir. İlçede Kemateks çuval fabrikası vardır.

TARİHİ VE TURİSTİK YERLER
ORTA CAMİİ

Kadıgölü'nün kıyısında bulunan Otta Caminin, 17. ve 18. yüzyıla ait olduğu sanılmaktadır. Dört ana ayak üzerine oturan kubbe, caminin tüm tabanına , hakimdir.

Kışlacık Köyü Camii:
1005 yılında Melik Ahlet , Paşa tarafından yaptırılmış, halen cami olarak kullanılmaktadır.

Salihli Köyü Camii:
1305 tarihi bulunan camii, halen kullanılmaktadır.

Taşdibi Cami:
İlçe merkezinde 1051 yılında, yapılmış ve cami olarak kullanılmaktadır.

Yeşilyamaç Köyü Camii:
1213-1275 tarihlerini, taşıyan cami, Padişah Abdülmecit tarafından yaptırılmıştır.

Başpınar Köyü Camii:
Caminin kitabesinde (Rumi 1025 El hacı Hüseyin Abdullah) IV Murat zamanında 1111-1112 Bekçiler Başı Müdürü Başpınar'lı Salim Ağa ''yazılıdır .

MESİRE YERLERİ
KADIGÖLÜ

Güzel bir tabiat köşesi olan Kadıgölü, çeşitli efsanelere de konu olan bir su kaynağıdır.

ALA MAĞARASI
lçenin kuzeydoğusunda bulunan ala mağarasının, içinde dehliz ve kanallar bulunmaktadır. Girişinde sızıntı olarak akan suyun, ala ve sedef hastalıklarına iyi geldiği bilinmektedir.

OCAK KÖYÜ (HIDIR SULTAN ABDAL OCAĞI)
Çok eski yüzyıllarda, şeyhler olarak bilinen köyün, günümüzdeki adı Ocak’tır. Ancak, Hıdır Abdal Sultan Ocağı ismini kullanırlar. Köy, İlçe merkezi Kemaliye’ye 40 km. uzaklıktadır.

Düşkünocağı göreviyle onurlandırmış ve bugün türbesinin bulunduğu Ocak Köyünde, yaklaşık yedi yüzyıl önce kurduğu tekkesinde Rürk gücünün çevreye yayılmasında etkili hizmetleriyle halkın gönlünde taht kurmuş bir evliyadır.
Doğum ve ölüm tarihleri kesin belli olmayan Hıdır Abdal Sultan, 13.yy. ortalarında yaşamıştır. Aynı zamanda savaşan eren olan Hıdır Abdal Sultan, Ocak köyünde tekkesini kurduktan sonra, çevrede Bizans egemenliği sona ermiştir .
Hıdır Abdal Hazretleri, Peygamber soyundandır. Soy ağacının Hz. Muhammed'e (S.A.V)ulaştığını belgeleyen ''anıttaşı''ndaki bilgilerin bir bölümü şöyle :
Sülale-i Pak, Karaca Ahmed evladlarından Es-Seyyid Hıdır Abdal
Sülale-i Pak ve seyyid'' sözcükleri, Selçuklu ve .Osmanlı döneminde, soy zinciri Peygambere ulaşan kişileri belirlemek için kullanılmış deyimlerdir.
Hıdır Abdal Sultan'ın, Peygamber soyuna ulaştığını kanıtlayan 2. belge ise noterden onaylı nüshası koruma altında olan ve dönemin Şeyhülislamlık makamınca atanan Nakibül- Eşraf'ın onayından geçen ''Secere veya silsile name''dir.
Hıdır Abdal Sultan zaviyesi, yüzyıllar boyu, Hıdır Abdal soyundan gelen özel zaviyedarları tarafından ''Eizze Kiram Vakıflar'' (Kerameti görülen kutsal kişiler) türünden bir vakıf olarak yönetilmiş, zaviyeye gelen ve geçenlere yemek yedirilmiş, ayrıca da ruhsal hastalıklara şifa aranan bir mekan olmuştur .

HIDIR ABDAL TÜRBESİ
Türbe, Selçuklu ve Osmanlı mimarisinin izlerini taşır. Yapıya tümüyle taş işçiliği hakimdir. Yapılış tarihi ve kim tarafından yapıldığı bilinmemektedir. Varlığı dönemin padişah fermanlarıyla tescil edilen, daha sonra 1925 yılında yürürlüğe konan bir yasa uyarınca kapatılan e 24 yıl sonra yeniden açılan Hıdır Abdal Sultan Türbesi tarihe ışık tutan anıt bir eser olarak halkımızın ziyaretine açık bulunuyor.
Son Düzenleme: 4 yıl 4 ay önce Yazan: GeZGiN.

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Sayfa oluşturma süresi: 0.246 saniye