Kasalıç Tabiatı Koruma Alanı / Kütahya

Çok
4 yıl 1 ay önce #787 Yazan: GeZGiN
Konumu: İç Ege Bölgesinde, Kütahya ili, Domaniç ilçesi, Durabey köyü içerisinde yer almaktadır Saha;1349 Ha büyüklüğündedir.
Ulaşım: Sahaya; Domaniç - İnegöl karayolunun 5 km sinden ayrılan 4 km lik orman yolu ile ulaşılmaktadır.
Özellikleri: İç Ege Bölgesinde, Çevresi step ekosistem ile kuşatılmış, büyük ölçüde Karadeniz orman ekosisteminin özelliklerini yansıtan bir tabiat parçası olması, kayın karaçam karışık ormanlarının optimum yayılış alanlarından doğal özellikleri bozulmamış bir örneğini teşkil etmesi, kayın ve karaçamın anıt ağaç özelliği gösteren fertlerinin bulunması, zengin bir alt flora ve yaban hayatı potansiyeline sahip bulunması özelliklerini oluşturmaktadır.

Sahada; Kayın (Fagus orientalis) ve karaçam (Pinus nigra) hakim ağaç türleridir Ayrıca meşe (Quercus sp) ve titrek kavak (Populus tremula) da bulunmaktadır Diğer türler ise; ahlat(Pyrus communis),armut(Pyrus sp), eğrelti sarmaşığı (Hedera helix), sırımbağ (daphne portica), böğürtlen (Rubus sp), Apenula odorata, öksürük otu (Tassilaga farfara) ısırgan (Urtica sp)çiğdem (Colhicum autumnale), ayı üzümü (Vaccinium sp),yüksük otu (Digitalis sp), papaz külahı (Evonymus sp), yabani çilek (Fragaria uesca), noel gülü (Helleborus sp) primula sp sayılabilir.

Başlıca hayvan türleri;
genel olarak Domaniç ormanlarında sık rastlanan ayı, yaban domuzu, geyik, tilki, tavşan, porsuk ve kirpi bulunmaktadır.

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Sayfa oluşturma süresi: 0.236 saniye