Diyarbakır

Çok
8 yıl 4 ay önce - 3 yıl 6 ay önce #228 Yazan: GeZGiN
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin orta bölümünde il. İlin doğusunda Batman, Muş; güneyinde Mardin, batısında Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya; kuzeyinde Elâzığ ve Bingöl yer alır. Yüzey Biçimleri: Kuzeyde Güneydoğu Toroslar, batıda Karacadağ ve güneyde, batı-doğu yönünde yayılan ve “Mardin Eşiği” adı verilen kitle arasında kalan Diyarbakır ili toprakları, ortasından Dicle Irmağı’nın geçtiği çanaklaşmış bir havzadır.

İlin kuzeybatısında yer alan Maden Dağları, çok yüksek değildir ve Dicle ırmağıyla kesintiye uğradıktan sonra doğuya doğru uzanır. İlin kuzey sınırı Güneydoğu Torosların eteklerinde sonlanır. Kuzeydoğuda Muş ili sınırında arazi gene yükselir ve Haçreş Dağlarının (Karaçavuş Dağları) uzantılarını oluşturur (Kurtik Dağı 2.648 metre). Doğuda, kuzeyden güneye doğru inerken Sason Dağlarının (Aydınlık Dağları) etekleri, yerini Batman Çayı ve Dicle Irmağı’nın oluşturduğu Diyarbakır Havzası’na bırakır.

Güneyde Mardin Eşiği, Güneybatıda Karaca Dağı ile (Baytepe, Mirinmir 1.938 metre) çevrelenen havza, kuzeybatıya doğru gidildiğinde alçalmaya başlar ve Mardin Dağı eteklerinde Fırat Irmağı ile buluşur. Diyarbakır havzasını oluşturan Dicle Irmağı, kuzeyden Maden Çayı’nı, güneyden gelen Göksu ve Savur derelerini alır. Dicle, havzadaki diğer bütün akarsuları toplar. Yalnızca Çermik ilçesinden geçen Sinek Çayı, oldukça dar bir alandan sularını Fırat Irmağı’na ulaştırır. Bu derelerin hemen tümü ilkbaharda kabaran, yazın çok yoksullaşan ya da kuruyan akarsulardır.

İklim ve Bitki Örtüsü: Diyarbakır ilinde tipik bir karasal iklim görülür. Güneydoğu Torosların koruyucu perdesi, Diyarbakır havzasına kış soğuklarının girmesini önler. Bu nedenle Diyarbakır’da kış, soğuk geçmesine karşın çok şiddetli değildir. Yağışlar kış ve ilkbahar aylarında olur. En yağışlı olan ocak ayı ortalaması 80 mm’dir. En kurak olan ağustos ayının yağış ortalaması ise 0,6 mm’dir. Yılda ortalama 88 gün yağış olur. Yağışlar kuzeyden güneye doğru azalır. Diyarbakır ilinde yazlar çok sıcak geçtiğinden birçok küçük dere kurur. Bu nedenle Diyarbakır havzası, otsu bitkilerin egemen olduğu bir bozkır görünümündedir.

Diyarbakır ilini çevreleyen dağlarda yer yer ormanlar görülür. İl yüzeyinin % 8’ini kaplayan ormanlık alan içinde meşe ağaçları çoğunluktadır. Kış ve ilkbahar sıcaklarıyla yeşeren otlar yaz mevsiminin getirdiği kavurucu sıcaklarla hemen sararır. Havzadaki yeşillikler yalnızca akarsu boylarında varlığını sürdürür.

Turistik Yerler: Diyarbakır ve yöresi: Diyarbakır Kalesi, Diyarbakır Ulucamii, Fatih Paşa Camİi (16 yüzyıl), Melik Ahmet Paşa ve Mesudiye Medreseleri (13. yüzyıl), Zinciriye Medresesi (13. yüzyıl), İskender Paşa Türbesi (16. yüzyıl), Deliller Hanı (16. yüzyıl), Dicle Köprüsü. Diyarbakır’ın 20 km kuzeybatısında Devegeçidi Suyu üzerinde, Artukoğulları döneminden kalma yedi gözlü Devegeçidi Köprüsü (1219). İl merkezinde Diyarbakır Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, Ziya Gökalp Müzesi ve Cahit Sıtkı Tarancı Müzesi. Silvan ve yöresi: Kentin 20 km doğusunda, Malabadi Köyü yakınında, Batman Çayı üzerinde Malabadi Köprüsü (1148), Malabadi Köprüsü’nün 15 km kuzeybatısında Kenok (Kemkük) Köprüsü (12. yüzyıl), Lice-Hani arasında Zülkarneyn Kalesi (MÖ 6. yüzyıl). Yapım tarihi saptanamayan ancak Bizans döneminde onarım gördüğü bilinen Silvan Kalesi.
Son Düzenleme: 3 yıl 6 ay önce Yazan: GeZGiN.

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Sayfa oluşturma süresi: 0.209 saniye