Manazan Mağaraları

Çok
8 yıl 4 hafta önce - 3 yıl 2 ay önce #282 Yazan: GeZGiN
Karaman Merkez İlçeye bağlı, Yeşildere Kasabası ile Taşkale Kasabası arasındaki Yeşildere vadisinin kuzey yamacındaki doğal kayaya oyulmuş bu mekanlar 4 katlı olup, toplu mesken halindedir. Mağaranın Bizans dönemine ait bir yerleşme yeri olduğunu ispatlayan ön cephede bir şapel bulunmaktadır.

Mağara katları; giriş katı, kumkale, at meydanı ve ölü meydanı adlarını taşır.
Mağara meskeninin ön cephesi yıkılmış olduğundan belirli bir girişi yoktur. Meskenlerin bütün bölümleri, bunların arasındaki bağlantılar, katlar arasındaki vertikal (bacamsı) çıkışlar, dağ kütlesinin insan eliyle oyulması sonucunda meydana gelmiştir. Her katın ortada geniş ve uzun bir salonu vardır. Düzenli bir şekilde işlenen bu salonun dar kenarlarından birisi dağın yamacına dayanıyor ve buradan açılan pencerelerle içeriye ışık girmesi sağlanıyordu. Aynı zamanda bu mazgal pencereler savunma amacıyla da kullanılıyordu. Bütün katlarda güney cephe yıkılmıştır.

İlk katta oyuk biçiminde çok sayıda mezar bulunmaktadır. Giriş koridorundan sonra bir baca (vertikal çıkışı) ile üst kata çıkılır. Kum kale denilen bu katta sarnıç bulunur. Kum kalede salonun duvarlarında ezilmiş tuf kaya ve kireç karışımından sıva vardır. Bu sıvaların dökülmesi sonucu salon zemininde oluşan kum tabakası nedeniyle bu kata “Kum Kale” adı verilmiştir.
Kum kaleden yine bir baca ile at meydanına çıkılır. Salonunun sağında ve solondu iki katlı 60 adet hücre yer alır. Bu katta yüzeyleri sıvalı su deposu bulunur. Kullanım alanı en geniş salon olması nedeniyle at meydanı adını almıştır. Bu kattaki mezarlarda arkeolojik buluntulara rastlanmıştır.

Ölü meydanı denilen son katta bugün fazlaca tahrip edilmiş mezarlara rastlanır. 100-150 cesedin düzenli şekilde dizili bulunması burada bir katliam yada toplu intihar fikrini vermektedir. Cesetlerin zamanımıza kadar organik yönden korunmuş olarak gelmesi tuf kayanın nem emici özelliğinden çürümenin gecikmiş olmasına bağlanmaktadır. Bu cesetlerden sağlam durumda olan bir kadın cesedi Karaman Müzesinde teşhir edilmektedir.

Arcosolium denilen mezar nişindeki kitabeden ve bazı nişlerdeki freskolar (havariler, balık, palmiye, asma yaprağı sembolleri...) Manazan’da Bizans dönemi yaşantısının izlerini taşımaktadır. Kitabede şunlar yazılıdır: “Ioannes şimdilik fani alemden ayrılış ile iş bu lahiti kemiklerinin erimesi ve vücudunun toprakla bir olması ve gözlerini aralık bırakarak şöyleki sonunu görmemek için...”
Manazan mağaralarından Kültür Bakanlığınca kurtarma kazısı başlatılmıştır. Mağaranın girişine kapı yaptırılmış ve korunması amacıyla sit alanı ilan edilmiştir. Manazan yöresi Taşkale Belediyesinin mücavir alanı sınırları içerisine alınmıştır. Karaman’a 40 km. uzaklıktadır, asfalt yol ile ulaşım sağlanmaktadır.

2005 yılında çevre düzenlemesi başlatılmıştır.
Son Düzenleme: 3 yıl 2 ay önce Yazan: GeZGiN.

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Related topics

Topic subjectRelevanceDate of latest post
Bazda Mağaraları5.89Pazar, 08 Nisan 2018
Sayfa oluşturma süresi: 0.175 saniye