Yaban Hayatı Geliştirme Sahası

Çok
6 yıl 7 ay önce - 6 yıl 7 ay önce #584 Yazan: GeZGiN
Türkiye’deki 79 Yaban Hayatı Geliştirme Sahası, 1 milyon 200 bin hektarlık bir alan kaplıyor ve Türkiye’deki korunan alanların yüz ölçümünün üçte birini oluşturuyor. Bu alanlar, Anadolu Yaban Koyunu, dağ keçisi, ayı, sırtlan ve flamingo gibi Anadolu’ya özgü ve nadir yüzlerce canlının son yaşam alanları. Yeni maden yasa tasarısı ile maden şirketlerine dokunulmazlık kazandırılıyor ve Yaban Hayatı Koruma Alanları da bu şirketlerin kullanımına açılıyor.

Bozdağ Yaban Hayatı Koruma Sahası

ORMAN BAKANLIĞI’NCA TEFRİK VE TESİS EDİLEN YABAN HAYATI KORUMA SAHALARI İLE YABAN HAYVANI YERLEŞTİRME SAHALARI

(MADDE 8/A)

Adana – Çatalan Yaban Hayatı Koruma Sahası: Çatalan Bölgesi Böğürtlen ve Bozburun serileri ile Pos Orman İşletmesinin Topallı Serileri;

Adana – Osmaniye – Zorkun Yaylası Yaban Hayatı Koruma Sahası: Kuzeyi: Karaçay deresi; Güneyi: Karakaya tepesi ile Karakaş tepesini birleştiren sırt; Batısı: Karaçay deresinden güneye doğru Mecidin Köyü Gököküz Yayla Yerini takiben Karakaya tepeye birleştiren sırt; Doğusu: Sınır çayırından Karadalan Hüsneyeri tepesinden, Küçükhayva tepesini birleştiren sırt;

Adana – Kozan – Kemer ve Çandık Yaban Hayatı Koruma Sahası: Doğusu; Gedikli köyünden Eski Mantaş köy yolunu takiben Kırksu Deresine birleştiği yere, Kırsu deresini takiben Çınarlı Dereyle kesiştiği yere kadar. Kuzeyi; Çınarlı dereyle Kırksu deresinin kesiştiği noktadan sırtı takiben Karasis Dağına, sırtı takiben Pürenli tepeye, sırtı takiben Karatepeye, sırtı takiben Kozan-Feke yoluna, sırtı takiben Kaplan Kaya’ya, sırtı takiben Sivri tepeye kadar. Batısı; Sivri tepeden sırtı takiben ürenli tepeye, oradan Göğkaya sırtını takiben Taşlıgedik tepeye, oradan sırtı takiben Kilden Çayına kadar. Güneyi; Kilden Çayından sırtı takiben Nerkizli ve Kiremitli tepeye, sırtı takiben Sıralif tepeye, oradan sırtı takiben Kuşluklu tepeye, sırtı takiben Bozağaç tepeye, oradan da sırtı takiben Gedikli Köyü’ne kadar olan kısmı içerisine alır.

Adana –Pozantı-Karanfildağı Yaban Hayatı Koruma Sahası: Doğusu: Lorut dağı, Sarımsak dağı, Kavakdağı ve Kızıltepe; Kuzeyi: Yamaklı tepe, Kızı kıran tepe, Teketepe ve Lorut dağı; Batısı: Korkun çayı ve kamışlı dere; Güneyi: Ziyaret tepe ve Kızıltepe.

Adana-Pos-Çatalan Yaban Hayatı Koruma Sahası: Doğusu Seyhan nehri; Kuzeydoğu ve Kuzeyi: Simit dere ve Çörekli dereleri, Böğürtlen köyü; Batısı: Akarca deresinin batısında kalan sırt; Güneyi: Köserilik tepe- Mahyat tepe – Yarıklı tepeden geçen hat ile güneye uzanan Kocayurt sırtı, Yüksekören Köyü ve Seyhan nehri;

Adana-Akyatan Gölü Yaban Hayatı Koruma Sahası: Akyatan Gölünün güneyinde yeralan Akyatan, Kapıkum, Kumul tepesi ve Ağaçlandırma sahası ile Akyatan Gölü ve gölü çevreleyen sazlık alanın sınırına 500 metre mesafe içinde kalan saha;

Adana – Anavarza Kayalıkları Yaban Hayatı Koruma Sahası:

Adana Görkün Eğlence Kanyonları Yaban Hayatı Koruma Sahası: Güneyi: Köpek dağından başlayıp, karşı tepe ye ( 1748, buradan Kızıldağ yoluna, sırtı takiben Kocadere’ye Kocadere’den Bölme sırtlarını takiben Kule tepeye, oradan yine bölme sınırlarını takip ederek korkun çayına, korkun çayından Keban başı tepeye, buradan bölme sırtlarını takip ederek köpekli köyün altı ile Eğlence suyu köprüsüne, oradan mezarlık tepeye; Doğusu: Mezarlık tepeden başlayıp Kanmış çamlığı tepesine (966), buradan Deli Ahmet tepesine, Pos-Yağbasan yolunu takiben Çakaldere’ye; Kuzeyi: Çakaldere’den Eğlence suyuna, kuzeye yönelerek Eğlence suyunun Eğni deresine, Ballık mevkiilerinden Bölme sırtlarını takiben Aşağı Kuranşa tepesine; Batısı: Aşağı Kuranşa tepeden Kuranşa, Kuvvet Taş Tepe, Köpek dağına ulaşan hat arasında kalan saha;

Adana-Seyhan Nehri ve Tuz Gölü Yaban Hayatı Koruma Sahası: Batısı: Seyhan Nehri; Kuzeyi: Kocakum tepe, Tabaklar koyun, Tuzla Irmak, Kurtlar Gölü mevkii, Karanlıktepe mevkiinden geçerek Hakkı bey mahallesi ve Tuzla’ya uzanan yol; devamla dedekum tepe ve Karaçalılık mevkiinden geçerek kanala ulaşan yol; Doğusu: Yolun kanalı kestiği noktadan Akdeniz’e inen kanal; Güneyi: Akdeniz arasında kalan saha;

Adana-Kürebeli Yaban Hayatı Koruma Sahası: Batısı: 2143 rakımlı Yoncalıtapır tepesinden başlar bu tepeden inen neneliyurt sırtını takiben Çernekliboyun tepesi (2529)’ne gelir bu tepeden inen Cinlikaya deresini takiben Tozlu Köyü; Güneyi: Tozlu Köyü’nden inen sırtı takiben Koçcağız Köyü’nden geçen şoseyi takiben Orduyeri tepesi (4869) ne bu tepeden inen sırt ile Kurukavak deresinin kesiştiği yer, yine bu dereye inen sırtı takiben Koyun Gediği tepesine buradan kuzun başı tepesine (1872) sırtı takiben Kuz tepesine buradan Büyüksığır Aşan Gediği takiben 1924 rakımlı tepeye, buradan Karagüney tepesine, sırtı takiben Kocayelek tepesine, bu tepeden inen Karadağ sırtını takiben Teke deresi; Kuzeyi: Akdağ tepesi (2967) ‘ndsen başlar, sırtı takiben 2666 rakımlı Karakaya tepesi’ne bu sırtı takiben kartalpınarı tepesi (2854)’ne buradan Aslantaş tepesi (2206)’ne sırtı takiben Sarıkaya başı tepesi (2656)’ne buradan Kızıldağ sırtını takiben Deliklitaşınbaşı tepesi (2585)’ne buradan Küçükgökbel ve Zincirlikuyu tepesinden geçen sırtı takiben Yoncalıyapır tepesi arasında kalan saha;

Adana-Seyhan Baraj Gölü Yaban Hayatı Koruma Sahası: Doğusu: DSİ tesislerinden başlayıp Çukurova Üniversitesinden Balçalı asfaltını devamla Kazacık sırtının doğusundan Çarkıpare yol sapağından kuzeye doğru asfaltı devamla benzin istasyonuna ve oradan Dorun tepesinin Güneyinde yer alan Ahmet çay Çiftliği mevkiine, yolu devamla Kozacı çiftliği mevkiine, Zeytinlitarla mevkiine, devamla Kara Ömerli köyüne, buradan yolun Kumlu dere ile kesiştiği nokta; Kuzeyi: Kumlu dere’den başlayıp yolu takiben Hürücenin kuyusu mevkiine, oradan Tapır mevkiine, Akgedik mahallesi Çim mevkii ve ayvalı Köyü Tapır Düzü mevkiinin kuzeyinden İnkaşı Burnuna; Batısı: İnkaşı Burnundan mevcut yolu takiben Makam sırtına, Orçun köyü’ne, Orçun Köyü’nden Kocayar sırtı takiben Araplar Mahallesine, buradan Gölün kıyısına takiben Topalak Mahallesine, kıyıyı takiben Dibek taşı tepeye, Çirişli Aş mevkiine kıyıyı takiben Sakız tepeye, takiben Tarsus Geçeği mevkii, Koca dereyi takiben köy yolunun Karaisalı asfaltını kestiği yerden batı istikametinde Abacılar mahallesinden Mekan Kaşı tepesine giden yol; Güneyi: DSİ tesislerinden başlayıp DSİ lojmanlarından geçen yolu takiben Ziya paşa mahallesine, batıya doğru baraj kıyısını takiben Karslı köyüne, Göztepe, Kurttepe Köyü, Harami sırtı, Küçükçam alanında Karaisalı asfaltına, buradan asfaltı takiben kabasakal Köyüne, köyden kuzeye doğru kavis çizerek, Baharat deresinden geçen sırtı takiben Hurmadağı Ziyareti tepesi, Dardağan mevkii, Yakapınar tepesine, buradan akarbakırı olan yamak sırtını takiben mekan Kaşı tepesinden Karaisalı asfaltına bağlanan yol arasında kalan saha;

Afyon-Sandıklı Akdağ Yaban Hayatı Koruma Sahası: Akdağ serisi ve Yıldızdağı serisi ormanları. Kuzeyi; Sorkum Işıklı karayolunun Acem Mezarlığından Sorkun istikametinde Kestel Çayını kestiği noktaya, Kestel Çayını güneye takiben Tantatepe sırtının Kestel çayına uzanan kolunun doğuya takiben 1180 rakımlı tepe, Kurt tepe, sırttan 1356 rakımlı tepe, Yenicebel tepe, Orta tepe, Alaca tepe, , Göğebakan Dağı, 1528 Rakımlı tepe, Makıl tepeyi takiben Örenkaya-Asmacık kara yoluna. Doğusu ve Güneyi; Örenkaya-Asmacık kara yolunu Asmacık yönüne takiben Aylıca tepeden karayoluna inen sırta kadar, Aylıca tepe, sırtı takiben Buba tepe, Andiyni tepe, güneye inen sırtı takiben Değirmen dere, dereden güneye giden sırtı takiben Mezargediği tepe, Üçolluk deresi, Kurttası tepesinin Üçolluk deresine inen sırtı takiben Kurtayı tepe, Yüksekkıran tepe, güneye giden sırtı takiben Değirmenyolu sırt, güney sırtı takiben 1488 rakımlı tepe, Kuba tepe(Alageri tepe), Kocayatak tepe, Gezgediği, arapalan tepe, 1541 rakımlı tepe, Uzunalan mezarlığı,Küçükkır tepe. Batısı; Akkıraç tepe, Obrukkayalığı, Ergani sırtı, Karanlık dere, Sığırkuyruğu tepe, Kandıra tepe, Alıç tepe, kuzaye giden sırtı takiben 1594 rakımlı tepe, Karacık tepe, Kabağaçlı tepe, Işıkyurdu tepe, Acem mezarlığı.

Afyon-Dinar Karakuyu Gölü Yaban Hayatı Koruma Sahası: Doğusu Kocapınar mevkiinden asfaltı devamla güneye doğru yapıaltı mevkiinden asfalt boyunca Hangar mevkiine (Çapalı İstasyonu); Güneyi: Çapalı İstasyonundan Güney-Batıya doğru seddeyi takiben Adatepe’ye (Devret); Batısı: Adatepe mevkiinden, Yedikardeşler kayasına, takiben gözlektepe eteklerine ve örence mevkiine; buradan Kuzeybatı yönünde devamla Bölmetepe mevkiindeki yolu devamla demiryoluna; Kuzeyi: Demiryolu sınır olmak üzere, Gökçeli köyü-Burunkaya yolunun demiryolunu kestiği noktaya buradan stabilize yolu takiben Burunkaya – Gökçeli asfaltını kestiği noktaya, buradan Güneye doğru Antalya asfaltını takiben Kocapınar mevkii arasında kalan saha;

Amasya-Merzifon – Suluova Yedikır Barajı Yaban Hayatı Koruma Sahası: Yedikır Barajı ve bunu çevreleyen 2 km. mesafe.

Ağrı – Diyadin Tendürek dağı Yaban Hayatı Koruma Sahası:

Aksaray – Eşmekaya Gölü Yaban Hayatı Koruma Sahası: Doğusu ve Kuzeyi: Sazlık alan sınırını takiben Sülüğün oğlu Dağı’ndan tepeköy yaylası ve Kırkdelik yaylası ve Kuşdede’ye giden şose, oradan Partağacı ve Buget ağzına ulaşan yol; Batısı: çağlak köyünden başlayarak Eşmekaya-Karapınar Şosesini takiben Büget köyü yol ayrımına; Güneyi: Çağlak Köyü’nden Sülüğün Oğlu Dağına ulaşan hat arasında kalan saha;

Ankara-Beypazarı Kapaklı Yaban Hayatı Koruma Sahası: Kuzeyi: Kızılcahamam – Beypazarı İşletme sınırı; Doğusu: Ayıkuzu tepesinden Güvercinlik tepeye giden hat bu tepeden 18’nci ve 19’uncu bölümleri ayıran hattan Karanlık dereye, karanlık dereyi takiben 32 nolu bölme sınır nokrasından kasaların Doruk tepeye çıkan sırt hattı; Güneyi: Kasaların Doruk tepeden Dedeninkaşı tepesi, Ortatepe, Urusyaylası, Turkeş Kabalığı, Develi Yaprak tepesinden Dikenli tepeye inen hat; Batısı Dikenli dere devamı Cuma deresi, buradan Saray Yaylası ve Baş yaylaya uzanan hat;

Ankara-Nallıhan Saçak Yaban Hayatı Koruma Sahası: Doğusu: Nallıdere çayı; Güneyi: Nallıdere çayı ile Avdallar deresinin kesiştiği yerden itibaren batıya doğru Tahtalık tepe Kapı yan tepe, Ortacal tepe, Ayvacık tepe ve Akçulluk tepe; Batısı: Akçulluk tepeden Tepeyurt ve tekkeköy yol ayrımına, yolu takiben kuzeye doğru Yel değirmeni tepe, Karirek tepe, Sarıkaya tepe, Duvaklıkaz tepe, Saçaklı tepe ve Düzenlik tepe; Kuzeyi: Ayı yatağı tepe ve Koruluğun Başı tepeden Seri sınırını takiben Nallıdere çayına ulaşan hat.

Ankara-Nallıhan Davutoğlan Yaban Hayatı Koruma Sahası: Güneyi: Beypazarı – Nallıhan yolu üzerinde Davutoğlan köyünden başlayarak Çayırhan Köprüsü ve yeni açılan Akçabayır yolu ayrımına; Batısı: Yeni açılan Akçabayır yolunu takiben Akçabayır Çiftliğine; Kuzeyi ve Doğusu: Akçabayır çiftliğinden Davutoğlan köyü ve Beypazarı- Nallıhan asfaltına birleşen yol arasında kalan saha;

Ankara-Nallıhan Emremsultan Yaban Hayatı Koruma Sahası: Kuzeyi: nallıhan İlçe Merkezinden, Eskişehir yol ayrımından, Emremsultan köy sapağına kadar olan Nallıhan-Ankara asfaltı; Doğusu: Emremsultan köy sapağından asfaltı takiben Sakarya nehri üzerindeki köprüye; Güneyi: sakarya nehri ve Gökçekaya Barajı; Batısı: Gökçekaya Barajından Nallıdere boyunca Eskişehir yol ayrımına kadar olan hat arasında kalan saha;

Ankara-Beypazarı Keklik Yerleştirme Sahası: Kuzeyi: Ayaş-Beypazarı-Nallıhan Karayolu; Doğusu: Ayaş Polatlı İlçe sınırı; Güneyi: Polatlı-Mihalıççık İlçe sınırı; Batısı: Nallıhan-Mihalıççık ilçe sınırı arasında kalan saha;

Antalya-Düzlerçamı Yaban Hayatı Koruma Sahası: Doğusu: Antalya-Burdur eski karayolnunun Kepezbaşı mevkiinden başlayarak asfaltı takiben Yeşilbayır köyü ve Yeniköy Bucağına, buradan Yeniköy-Çığlıkkara yolunu takiben Çığlık köyünün Çakmak mahallesine, buradan da köy yolunu takiben Yağca Köyü ve Kocaköy mahallesi üzerinden Karain müzesine, Karain müzesinden kuzeye doğru Öküz kaklığı Dağı’nın eteğini takiben Antalya-Burdur asfaltı üzerindeki tepe arası mevkiine, bu asfaltın Burdur istikametini takiben Pınarbaşı ve taşocaklarına; Kuzeyi: Antalya- Burdur karayolu üzerindeki taşocakları mevkiinden başlayarak asfaltı takiben Çubukbeli ve Akkoç köy (Yörükademlisi) yolunun bu asfaltla birleştiği noktaya, buradan Akkoç köy yolunu takiben Akkoç köyüne ve kargın bademlerine; Batısı: kargın bademlisinden başlayarak güneye doğru uzanan patikayı takiben Bayat bademlerine, Bayat bademlerinden güneye doğru köy yolunu takiben Maarif’e (Orman deposu), buradan Korkuteli-Antalya asfaltını takiben Elmalı beline, buradan Elmalı beli Kozdağ orman yolunu takiben Bük ve Ilıca mevkiine ve takiben bu yolun Antalya-Saklıkent karayolu ile birleştiği hayıtlı mevkiine; Güneyi : Saklıkent-Antalya karayolunun Hayıtlı mevkiinden başlayarak Antalya’ya doğru Ahırtaş’a ve bu yolu takiben yeniler sırtı, Akçazma deresi ve Gökçam Köyüne, buradan aynı asfaltı takiben Orman bakım evi ve Doyran köyüne, Doyran köyünden Karakuz dağının eteğine takiben Karaman çayına, buradan da orman yolunu takiben Aşağı Karaman köyüne, Aşağı Karaman –Antalya asfaltını takiben Duraliler köyü kireç ocakları mevkiine, buradan köy yolunu takiben Ahatlı köyüne ve köy yolunu takiben Enicek mahallesi, Hidroelektrik santralı ve Kepezbaşı’na ( bu sınırlar içinde kalan Darımdağı, Çamdağı, Katrandağı, Karaurki, Çatal Güllükdağı, Ayıtaşı, Asar, Kozdağ-Karakuzdağı, Keldağları.

Antalya-Manavgat-Taşağıl ve Sağrı Yaban Hayatı Koruma Sahası: Kuzeyi: Dedeketrinden başlayarak Hacılar sırtını takiple Yardibi deresini kestiği hat; Batısı: Hacılar sırtının Yardibi deresi ile kesiştiği noktadan başlar, derenin köprü çayına döküldüğü noktadan Sağırın deresi ve Çamboynu sırtının çayla birleştiği noktaya kadar çayı takip eden hat; Güneyi: Höyüttepe Çamboyu sırtını takiben Köprü ırmağına inen sırt 574 ve 452 rakımlı tepelerden geçerek Laleköy boğazına, oradan Komaçan Toprak, Kuşyuvası tepelerinden geçerek doğuya doğru Kargıçayı ile Üçırmak derelerinin kesiştiği hat; Doğusu: Dedeketrinden güneye doğru uzanan sırtı takiple Bozağaç mevkii, İtoluğu tepe ve Çünüktepe’ye oradan Kapan mezarlığı sırtını takiben yavşancık, Alanbaşı, Yeniceoluk Pınarına, sırtı takiben Alıçtepeye buradan 574, 1745, 1984 ve 1687 rakımlı tepelere, buradan batıya doğru uzanan sırtı takiben 836 rakımlı tepe, 822 rakımlı tepe, Dikmetepe, 707 rakımlı tepe, Asartepe, Karabuztepe, Salduğ mahallesi, 421 ve 361 rakımlı tepelerden geçerek Kargı çayı ile Üçırmak derelerinin kesiştiği hat.

Antalya-Kaş-Kıbrıs Çayı Yaban Hayatı Koruma Sahası: Doğusu: Kaş-Elmalı asfaltı; Kuzeyi: Değirmen deresi; Batısı: beldibi-Kızılkaya sırtları; Güneyi: Kaş-Elmalı sırtları;

Antalya-Sivridağ Yaban Hayatı Koruma Sahası: Doğusu: Antalya-Geyik bayırı köy yolunun Körler Mahallesi kısmından başlayarak ve bu yolu takiben Akdamlar mahallesinden devamla Geyikbayırı köyüne kadar; Kuzeyi: Geyik bayırı köyünden başlayarak, orman yolunu takiben, Ardıç Gediği, Deliktaş, Doyuran kuzu, Kara yardibi, Elmalık, Toptaş ve Kartal mevkii; Batısı: Kartal Mevkiinden başlayarak, köy yolunu takiben, Düzlübel, Söğütcuması yaylası ve Dörtçam gediğine; Güneyi: Dörtçam mevkiinden başlayarak, buradan çıkan Çandır Çayını takiben, Çitdibi Köyünün Kum Mahallesine, Buradan orman yolunu takiben Körler Körfezi ile Çevrili Sivridağ ve Bakırlı dağ

Antalya-Akseki-Üzümdere Yaban Hayatı Koruma Sahası : Gümüş damla Köyünden başlayarak, Güneye doğru, Hallaç boğazı, orman yolunu takiben, Maşat mahallesine, buradan Aktepe, Aktepe’ den sırtı takiben Karaahmetuçtuğu, Kalburdağı ve Handos’ a, Handos’ dan, İbradı-Akseki yolunu takiben Akşahap köyüne, buradan sırtları takiben Türkler dağı, Yaylacık tepesi ve İlmasan beline, İlmasan belinden, akseki-Konya yolunu takiben, Yarpuz köyü yol ayrımı olan Zomana’ ya, Zomana’dan sırtı takiben Karakaya tepesi ve Günyaka köyüne, buradan sırtı takiben Çınardibi köyüne ve köy yolunu takiben Gümüş damla köyü ile çevrili Üzümdere vadisi Sivridağ, Koçuçtuğu, Sarıdağ, Kalburdağ, Hörtüpekdağı, Kopmuşdağı, Ulukaya.

Antalya-Akseki-Giden Gelmez Dağları Yaban Hayatı Koruma Sahası: Kuzeyi:Bulamaç kazanı mevkiinden maden yolunu takiben Elmesut Yaylası ve Keçili Köyüne, buradan Mortai yolunu (Maden Yolu) takiben Susuz şahap Yaylası; Doğusu: Susuzşahap yaylasından başlayarak Gölyeri mevkii, Karakışla Yaylası, Modarhanı, Alacabel ve Güzelinkuyu mevkiilerinden geçen patikaya takiben Ürkütentepe; Güneyi: Ürküten tepeden sırtı takiben Hanife suyu mevkii, Akyalı tepe, Erdoğdu tepe ve Kızıkarlık mevkiine, yine sırtı takiben Çataltaş tepe; Batısı: Çataltaş tepeden sırtı takiben Katransokmağı tepe, Tıngırtepe, Dışkırantepe ve Seydişehir maden yoluna, bu yolu takiben Çataloluk Çeşmesine ve Elmalı yaylaya, buradan patikayı takiben Küçükyayla ve Döşemeyayla, Döşemeyayla’dan koyun otlamaz mevkii ve Kozbucağı mevkiine uzanan hat, Kozbucağı mevkiinden patikayı takiben Akpınar Çeşmesine, buradan patikayı takiben Kıroluk pınarı ve Bulamaç kazanı mevkii ile çevrili saha içinde kalan Gidengelmez Dağları, Akdağ, Zintaşıtepe, Şerit dağı sırtları, Değirmenlik yaylası ve Esereylek dağları.

Antalya-Alanya-Dimçayı Yaban Hayatı Koruma Sahası: Güneyi: Kızılcaşehir-Domuzdere mahallesi üzerinden Çebireis dağını içine alarak 308 kod nolu yolu takiben Ladintepe’ye, Ladintepe’den Armutlu mahallesi- Geyiktepe Kirazlıdağ üzerinden Beşkaklık dağı tepesine; Doğusu: Beşkaklık dağından başlayarak Gölbeleni tepe üzerinden Gevendağı doğu yamaçları saha içinde kalmak üzere Gökbel yaylası ve Gölcük tepeye; Kuzeyi: Gölcük tepeden başlayarak, Akdağın kuzey yamaçları saha içinde kalmak üzere Delikli dağ üzerinden Pınarcık tepeye, batısı: Pınarcık tepeden başlayarak Çakıllıca gözetleme ve yangın kulesi üzerinden Bağdemağacını takiben, yine Kızılcaşehir ‘e gelen hatla çevrili saha.

Antalya-Gündoğmuş Yaban Hayatı Koruma Sahası Kuzeyi : Geyikdağı, Karaboynuzlar yaylası, Kepir yaylası, Akbelen tepe, Ağılbaşı tepe ve Galesandıra tepe, Doğusu : Geyikdağı, Karakurt tepe, Tavşanbaşı tepe, Gölbeleni tepe, Akdağ tepeye inen sırt; Güneyi: Akdağ tepe ’den, Yarık köy tepe istikametini takiben, Kızıl kaya tepeye inen sırt, Orta köy’ ün kuzeyini takiben daha dereye inen sırttan, Yukarı Asartepe’ ye, buradan Sarnıç Dikmen tepeyi takiben, Alara çayına inen sırt ve Alara çayı, Batısı : Alara çayı, Söğüt dağı ve Kızıl korulu tepeyi birleştiren sırtla çevrili alan saha.

Ardahan, Posof Yaban Hayatı Koruma Sahası ; Doğusu : Türkiye sınırı, Kuzeyi : Türkiye sınır, Batısı : Cacun yaylası, Yolaağazı yaylası, Cozi tepe, Göl yayla, Güneyi : Aşıkzülağalı köyü, Aşıkzülağalı yayla, 2918 tepesi, Yeni köy, Sivri tepe, 2884 tepesinden, doğuda Ermenistan Cumhuriyetine bağlanan saha.

Artvin, Şavşat Balıklı ve Maden Mevkiileri Yaban Hayatı Koruma Sahası : Yağlı, Çağlayan, Oba, Dutlu yaylalarını içine alacak şekilde; Yuvarlak kaya tepe (R: 2845), doğu yönünde uzanan sırtlardan, Çağlayan yaylasının kuzeyinden geçen sırtı takip ederek, Sars kale sırtı, Alvana dere, Dutlu yaylasının güneyinden geçen sırtları takip ederek kuzey- güney doğusundaki sırtlardan, Yağlı mezrasının batısına, Vaket yaylasının kuzeyinde geçen sırttan Maden yaylasının kuzeyinden geçen sırta, Kuzeybatı doğrultusundaki sırtları takip ederek, Kesikkaya tepe (R:3034) ‘ ye ulaşan hattın içinde kalan saha.

Artvin, Yusufeli, Çoruh Vadisi Yaban Hayatı Koruma Sahası : Erzurum devlet yoluna inen mezar sırtından başlayarak, Galdavar sırtı, satar taşı tepe, Bağ yolu sırtı, Karadağ (R: 3399), Büyük sırt, Kise tepe (R: 1427), Yapraklı (1533), Keçi kaya tepe (R:2003), Çatalkaya tepe ( R: 2216), Gayret tepe, Girgat sırtı (R: 2003), Aşağı Kolit mezrası, Poso tepe, boztoprak sırtı, Sinevrat mahallesi, Kışla burnu sırtı, Satihe sırtıTerzigirin tepe (R:1844), Kavaklar kesiği tepe (R:1429), atların suyu tepe (R:1260) ile çevrili saha.

Balıkesir, Dursunbey, Alaçam Yaban Hayatı Koruma Sahası : Doğusu : Dere ortasından sırtı takiben Pelitören başına, yine sırtı takiben Bekdaş gediği tepesine, buradan Küçükhaticenin yatağı mevkiini takiben Kocaoğlu tepe, dere yaylasından Hacıkerim tepesine ulaşan hat; Batısı : 980 rakımlı Koyunpınarı tepesinden, Gölcük kırı tepesine, oradan Kırantarla tepesine, sırtı takiben Geyik harmanlarından 967 rakımlı Geyik tepesine ulaşan hat; Kuzeyi: dere ortasında dreyi takiben Karaamca mevkiine, oradan batıya doğru Çamaşırlık dereyi takiben 980 rakımlı koyunpınar tepesine ulaşan hat; Güneyi : Hacı kerim tepesinden sırtı takiben Gölcük alanına, yine sırtı takiben kurfalı alanı, Aktuzla tepesi, Kadılar mezarı, Orta alan, Büyük Hacıveli tepesini Geyik tepelerine ulaştıran hat.

Balıkesir-Erdek-Kapıdağ Yarımadası Yaban Hayatı Koruma Sahası : (Orman sınırları dışında kalan sahipli araziler hariç)

Balıkesir Değirmenboğazı Sülün Yerleştirme Sahası:

Balıkesir- Gönen- Yosunludağ-Yaban Hayatı Koruma Sahası : Karlık tepe, Semergediği, Kocadüz, Gaybular, Karasu ve Kapaklar köy arasında kalan saha.

Balıkesir- Bandırma-Kuşgölü Yaban Hayatı Koruma Sahası : Kuzeyi Bereketli köyünden DKY’ nu takiben Yeni sığırcı köyüne, Sığırcı köyünen doğuya doğru uzanan yüksek gerilim hattı boyunca yüksek gerillim hattının Balıkesir-Bandırma demiryolunu kestiği noktadan demiryolu hattı boyunca Ergili-Aksakal karayolunun demiryolu ile kesiştiği nokta; Güneyi : buradan Ergili köyüne giden karayolu boyunca Ergili Kızıksa köyü yolu, takiben Salur köyü, takiben Hamamlı köyü yolu ve takiben Kocagöl köyüne ulşan yol; Batısı : Kocagöl, Simavli ve Bereketli köy yolları arasında kalan saha.

Balıkesir-Ayvalık-Sarımsaklı Yarımadası Yaban Hayatı Koruma Sahası:

Bartın-Ulus-Sökü Bölgesi Yaban Hayatı Koruma Sahası : ( Esmerdere ve Sökü mevkiileri)

Bingöl-Kiğı-Şeytan Dağları Yaban Hayatrı Koruma Sahası : Kuzeyi : Akdağdan başlayarak Karatepe, Kispinik tepe, Ağaçlı tepe, Yayık tepe ve Kovuk dağı sırtından Peri çayına, oradan da çay boyunca Veli sırtına kadar ulaşan saha; doğusu : Veli sırtından Endires sırtı, Dikantepe sırtından ve Yakup sırtından Yakup deresine ulaşan hat; Güneyi : Yakup deresinden Dikan sırtına, Çıkrık tepe, Çıkrık sırtından Hacı İlyas dere ile Aktaş deresi birleşimine, oradan Karir sırtından köy yamacı sırtından Şeytan deresine, Kor orman dik deresinden Köşmür deresine ve Peri çayını takiben Karlı dere ayrımına kadar ulaşan hat; Batısı : Karlıdere Peri çayı ayrımından sırt boyunca 2044 rakımlı tepeye, oradan da Sirküt dağına ve Akdağ ‘a kadar uzanan hattın çevrelediği saha.

Bitis-Adilcevaz-Süphandağı Yaban Hayatı Koruma Sahası : Kuzeyi : Verunde tepesi, İmamdağı tepesi, Koç Gelinin tepesi, Kuştepe, Kurttepelerinin eteklerine ulaşan tabii hat; Doğusu : Dengulez tepesinin doğu eteklerinde Gültepe Tirişik sırtları ile Kırmızı sert tepenin doğusu ile Keşiş mevkiini takiben Taravan sırtları; Batısı : Taravan sırtlarından batıya dönerek Aygır gölü mıntıkasına, Tavşan tepenin eteklrinden Keşiş harmanı, Gedik boğazını takiben Çakmak tepe, Beyanteş tepe, Harabe hanı ile çevrili saha.

Bolu-Mengen-Geyik Gölü Yaban Hayatı Koruma Sahası: Güneyi : Mengen- Zonguldak asfaltından başlayarak Sığır-Kayay’ya, oradan Kertil tepeye, oradan Bozert tepeye, oradan Kuzgöl yaylasına, Kuzgöl yaylasından Keltepeye, oradan Yağlıca tepesi ile Kürekli deresinin kesiştiği noktaya, oradadn Rumsen yaylasına, yolu takiben Naldöken tepeye, oradan yolu takiben Avşar yaylasına; Doğusu : Avşar yaylasından başlayarak İmamlar tepeye, oradan Göktaş tepeye, oradan Bölme yaylasına, oradan Hacının Oluk tepeye, oradan Adam öldüğü tepeye, oradan Çit dere bölmesi, oradan Orman denizi, Hodulca tepe, oradan Semen yarısı, oradan Meyzi yaylası, Karbük sınırına, oradan Yörük yaylasına; kuzeyi : Yörük yaylasından başlayarak Teke pınarı tepeye, oradan Şimşir dere, Çiftdere, Dere sınırına, oradan Karadağ sırtına, oradan Gölet tepeye, oradan Dereboynu sırtını takiben Kumludere’ ye; Batısı: Kumludereyi takiben, Koktaş tepeye, Kecikmen tepeye, oradan Sazak deresini takip ederek Mengen-Zonguldak asfaltına kadar olan saha.

Bolu-Göynük-Kapıormanı Dağı Yaban Hayatı Koruma Sahası : Doğusu : Ilıca tepesi, Kızlarkırı tepesinden başlayarak Alıçlıkırı tepesine, oradan Bayındır köyü, Göynük yolunu takiben Kumluk köyüne, yolu takiben Göynük-Adapazarı asfaltına, oradan yolu takiben Değirmen özü yaylasına, orada Orta Belen sırtını takiben Bataklık tepesine, Kuzeyi : Bataklık tepesinden başlayarak sırtı ve Akyazı işletmesi sınırlarını takiben Ziyaret tepeye, oradan Kılavuzlar yaylası sırrtını takiben Dömen tepeye, Batısı : Dömen tepeden başlayarak Aysini tepeye, oradan Akbaba kayası tepesine, sırtı takiben Kertin tepesine, oradan yolu takiben Ekinciler köyüne, yolu takiben Göynük- Adapazarı asfaltına, oradan Dereköy deresini takiben Sararlar sırtına, oradan Kavukkaya tepesine, oradan Doğu Arpalık tepesine, güneyi : Doğu Arpalık tepesinden başlayarak Kavakca tepeye, oradan Karakuş Harmandüzü tepeye, oradan Erenler tepeye, sırtları takiben Kızılcık tepeye, oradan kuzeye bakan sırtı takiben Kızlar tepesinden son bulan saha.

Bolu-Yedigöller Yaban Hayatı Koruma Sahası : Doğusu : Karacatepe, Kurşuntepe, Susuztepe, Orman kezi tepe, Güneyi : Akderebaşı tepe, Kuşötmez tepe, Gökova tepe, Karataş-tuzlası tepe, Batısı : Eğrikeniş tepeden elten dereye inen Hamambaşı sırtı, oradan Karadereye, Kuzeyi: Karadere ile sınırlı saha.

Düzce-Gölyaka Efteni Gölü Yaban Hayatı Koruma Sahası : Gölyaka-Gölormanı yolunun kuzeyinde yer alan, Hamamüstü köyü 2 nolu okulundan başlayarak, hamamüstü deresini takiben Büyük Melen Nehrine ve Orman Fidanlığına; Orman fidanlığınınkuzey sınırından DSİ kurutma kanalını eski küçük Melen yatağına, buradan Ziraat Fidanlığının kuzeyinde yer alan DSİ sulama kanaletlerini takiben kurutma kanalına; kurutma kanal yolunu takiben Uğursuyu Kumocağına ve tarla, bahçe sınırını takiben Gölormanı 2 nolu okuluna ve bu noktadan Gölyaka-Gölormanı yolu ile çevrili saha.

Burdur-Ağlasun-Çamova Yaban Hayatı Koruma Sahası : Kuzeyde Tekeçalı tepeden başlayıp, Güneydoğu yönünde uzanan sırtı takiben Yağmurca dereaine, Yağmurca dersi boyunca Gökkayrak tepenin kuzeyinde yolun dereyi kestiği yere, oardan Güneybatı yönünde sırtı takiben gökkayrak tepeye, buradan Kuzeybatı yönünde Burunönü sırtı istikametinde 400 metre ilerledikten sonra yine sırtı takben güneye Deve deresi ile yolun kesim noktasına, buradan Kuzeybatı yönünde sırtı takiben Geyik Pınarının güneyine, burayı 752 rakımlı tepecik ile birleştiren suni hattın uzantısının şahin Koruma sırtını kestiği noktaya, oradan kuzeybatı yönünde sırtı takiben Şahin Koruma sırtı, 1129 rakımlı tepe, Göllü tepe, Gözlek tepe, Kocabel tepeyi geçerek Melci çeşmesine, oradan kuzey ve doğu yönde sırtı takiben 1374 rakımlı tepeyi, Gölgeli tepeyi ve Sıralı tepeyi geçip Tekeçalı tepeye ulaşan hattın içinde kalan saha.

Burdur-Burdur Gölü Yaban Hayatı Koruma Sahası : Burdur gölünün çevresinde yer alan yolların çevrelediği alan içinde kalmak üzere; Burdur il merkezinden başlayarak Güneybatıya doğru asfaltı takiben Akyaka yol ayrımına, buradan Batıya doğru yolu takibne Yazıköy’ e, Gölü çevreleyen yolu takiben Ardıç, Senir, Kılıç ve Isparta-Keçiborlu yol ayrımına, Keçiborlu-Isparta asfaltını takiben Burdur yol ayrımına, oradan yolu takiben Burdur il Merkezi arasında kalan saha.

Burdur-Karakaş Gölü Yaban Hayatı Koruma Sahası : Doğusu : 1059 rakımlı Hüyüktepe, buradan kuzey yönünde giden yolu takiben Türkmen ovası geçilerek Mürseller köyü beklemesine; Kuzeyi : Beklemeyi takiben Kumluk mevkii, Toyyeri mevkii, Bahçeönü köyü, Bahçeönü mevkii, Bozçayı takiben Hükümet önü mevkii, Eski çay, Paskal Kuyusunu takiben kesikler mevkiisine, takiben Karamanlı Harmankaya (Manca) yolu; Batısı : Kesikler mevkiinden, Harmankaya köy yolunu takiben, Binlik tarlalarına, takiben Çukur tarla; Güneyi : Çukur tarla mevkiisini takiben Kayalı köyüne giden yol, Kayalı köyünden İsa kuyusu, Karayer, Gökkuyusu, Kesikçi, Kümes söğütler mevkiinden takiben Höyük tepesi sınırları arasında kalan saha.

Bursa-Mustafa Kemal Paşa-Paşalar-Sarnıç Yaban Hayatı Koruma Sahası : Doğusu : Mustafa kemal paşa Orman İşletmesi Devecikonakbölgesi sınırı; Batısı : Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü Susurluk bölgesi sınır; Güneyi : Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü sınır; Kuzeyi : Paşalar bölgesi Paşalar serisinin 91, 92, 93, 96, 109, 110, Uçtaşlar serisinin 8, 9, 10, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 32, 34, 35, nolu bölmelerinin kuzey sınırını takiben Sarnıç bölgesi, Sarnıç serisinin 51, 52, 55, 56, 57, 59, 60, nolu bölmelerinin kuzey sınırını ve devamla Turfal bölgesi Turfal dağ serisinin 49, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 79, nolu bölmelerinin kuzey sınırı.

Bursa-İnegöl-Boğazova Yaban Hayatıo Koruma Sahası:

Bursa-Karacabey-Karadağ-Ovakorusu Yaban Hayatı Koruma Sahası : doğusu : Burunucu, Göktepe, Eşkel; Güneyi : eşkel asfalt yolu takiben Mahmudiye, Emirler, Yenicesi, Evciler, Çamlıca, Çeşnigir, develeme köy merkezlerini birleştiren yollarla iskele asfalt yolu takiben Akça, Susurluk, Kulakpınar, Yarış, Değesemen, Örencik, Şahmelek köy merkezlerini birleştiren hat; Batısı : Bandırma-Karacabey ilçeleri mülki hududu; Kuzeyi : Marmara denizi kıyılarını takiben Karataş mevkiine kadar uzanan sahil şeridi, Karataş mevkiinden güney istikametine doğru Kumgeçidi,Balıkazmağı, Karameşe, Çorak mevkilerini Kepekçi öiftliğine birleştiren hattı takiben, Kepekçi çiftliği,Balllıkaya köyü, Palamur köyü, Papasharmanı mevkiini birleştiren yol ile Papasharmanı mevkiinden burun ucuna kadar devam eden Marmara denizi sahil şeridi.

Bursa-Gemlik-Hara Sülün Yetiştirme Sahası:

Bursa-İnegöl-Dedebayırtepe Sülün Yerleştirme Sahası:

Bursa-Mustafa Kemal Paşa-Söğütalan Sülün Yereleştirme Sahası:

Çanakkale-Bayramiç-Yenice Yaban Hayatı Koruma Sahası: Yenice Orman İşletmesi Sarıot, kirsealan bölgelerinin Kumeğrek, Çelebi Çay ve Gürgan dağ serileri, Bayramiç Orman İşletmesi Karaköy, Çırpılar, Evciler bölgelerinin Katrandağ ve babadağ serileri.

Çanakkale-Gürece Yaban Hayatı Koruma Sahası: Doğusu; Armutlu burnu, Uyku tepeden sırtı takiben Çamyanı tepe, Armutluk tepe, Kocakışlı mevkiinden, 103 rakımlı tepeden güney sırtı takiben 152 rakımlı tepe, Çilek tepe, Kartal tepeden Lapseki-Bigayi kara yolına. Güneyi; Lapseki-Biga karayolu. Batısı; Büyükyazma deresinin Lapseki-Biga karayolunu kestiği noktadan dereyi kuzeye takiben Koru tepeye, kuzeye giden sırtı takiben Kazancı tepeden Kirazlı koyunun doğu sınırından Marmara Denizine ulaşan hat. Kuzeyi; Marmara Denizi.

Çanakkale-Gökçeada Yaban Hayatı koruma Sahası: Güneyi ve Doğusu : Kuzu limanından başlayarak asfalt yolu takiben Gökçeada ilçe merkezini takiben Şahinkaya köyüne, buradan güneye doğru uzanan stabilize yolu takiben bu yolun Cezaevi-İncirburnu asfalt yolunu kestiği noktaya, buradan Cezaevi istikametine devamla Sabur deresine ve dereyi takiben derenin güneye doğru denizle birleştiği nokta, Kuzeyi : Ege denizi, Batısı : Ege denizi.

Çanakkale-Gelibolu-Korudağ Yaban Hayatı Koruma Sahası : Kuzeyi : Büyükdoğanca köyünün 1000 metre batı güneyindeki Kavakkırı mevkiinin Değirmen tepeden kuzeye doğru inen ve Hamam tepeden geçen sırtın Doğanca deresine kavuştuğu noktadan akış istikametinin ters yönünde doğuya doğru Kadıköy ve Pişman köyden gelen Şosenin deryi kestiği noktaya kadar, Çamlıca deresinin ve bu noktadan Köyderesi ile Çeşme deresinin birleştiği noktaya kadar Meskur Şoseyi takip eden nokta. Güney : Çınarlı deresinin Saros körfezine döküldüğüğ yerin 1 km. batısında denize dökülen Küçük derenin denize döküldüğü yerden başlayıp. Doğuya doğru Saros körfezi sahilini takiben Kamburnu mevkiinden Ahlatlı bekleme tepesinden Asker yolu, Kesikkaya, Süpürgeli, Kurtalan, Kocasırt, Kartal, Yaylacık, Kumdüzbaşı, Buzalık, Kilisecik, İstihkam, Arpa tepelerinden geçen ana sırtı takiben Gökbayır deresinin ana sırtından çıkış noktasına; Doğusu : Saros körfezine dökülen Değirmendereyi takiben Şadıllı köyüne gelir ve bnuradan Bayramiç köyüne giden köy yolu ile Bayramiç köyüne ulaştıktan sonra kuzeye doğru Sadıç Kovalık deresinin batısında uzana sırtla Taşlı tepeye ve ıradan da sırtı takiben Ihlamurluk deresinin başladığı boyun noktasından Hattıbalaya ulaşır. Buradan Hattıbalayı batı istikametinde takip ettikten sonra Aüleyman üstleri mevkiinden tekrar kuzeye dönerek Gökbayır deresini takiple Çeşme dersine kavuşur. Batısı : Boyacı deresinin Değirmen tepeden gelen sırtla kesiştiği noktadan başlayarak sırtı takiben Değirmen tepeye, Güneye dönerek Smertepe sırtını takiben Mandıralıkaltı mevkiinden geçerek Çeltik köyünün kuzeyinden geçen ana sırtını Mecidiye nahiyei şosesi ile kesiştiği yerden başlayarak Çeltik köyünün batısından geçen Mecidiye nahiyesine giden Şoseyi takiben Mecidiye nahiyesine oradan Çınarlı dereyi takip eden araba yolu ile Çınarlı derenin Saroz körfezine döküldüğü yer.

Çorum-Kargı-Kösdağ Yaban Hayatı Koruma Sahası: Doğusu : Kösdağ tepesi sırtını takiben Uzunpınar deresine, oradan Öayırcık tepe hattı, Batısı : Sazak tarladan Kanlıdereyi takiben Tuzla tepeye kadar, Güneyi : Tuzla tepeden sırtı takiben Gölün Kaçtepe ve Kovalinin tepe ve sırtı takiben Kösdağ tepesi, Kuzeyi : Çayırcık tepe, Donakuş kamyon yolunu takiben Oynar mevkiine, oradan sarıbeller tepesine çizilen hat ve sırtı takiben Abdullah yaylasına, oradan da sırtı takiben Kanlıdere, Sazak tarla.

Denizli-Çivril-Akdağ Yaban Hayatı Koruma Sahası : Doğusu : (Bakırlıdere serisi dahilinde kalan) Aliştip ve Kandırmaztepeden Sığırkuyruğu tepey ve buradan Kunicava tepeden başlar ve sırtın Karanlık dereyi kestiği noktaya, buradan güney doğuya doğru akan Karanlık dereyi takiple Ergani sırtına, buradan Obrık kayalığı tepeye, Akkıraç tepeye, Küçükkır tepeye, Arabalan tepenin batısına ve oradan da Göğebatan tepeye ulaşır. Batısı : Kuzeyde Karlıkulak tepeden güneye doğru inen sırtı takiple Bakırlı dereye ve bu dereyi güneye doğru takiple İbanlar mahallesi, batısında Çivril,Dinar yolunu kestiği noktaya, bu noktadan asfaltı takiple Çötel köyüne ulaşır. Kuzeyi : Karlıkulak tepeden doğuya doğru Geyikölen tepeye ve oradan da Işıkyurdu tepeye ulaşır, Güneyi : Çöten köyünden Çivril, Dinar şosesini güneydoğu ve doğuya takiple Gümüşsu bucağına ve aynı yolu Güneydoğıu istikametine takiple Kapıkayasına buradan sırtı doğuya doğru takiple Öğlen kayası tepesine ve buradan da Göğebakan tepeye ulaşır.

Denizli-Merkez-Honaz Dağı Yaban Hayatı Koruma Sahası : Doğusu : Demiralan, Karadağ tepe, Menteş, Kuzeyi : Menteş, Honaz, Kratepe, Batısı : Karatepe, Tekke köy-Denizli-Acıpayam asfaltı, Güneyi : tekke köy-Demiralan ormanları arasında kalan saha.

Denizli-Çardak-Beylerli Gölü Yaban Hayatı Koruma Sahası : Doğusu : Çaltı köyü arazileri, Kuzeyi : Kurugöl ve saz köye ait araziler, Batısı : Avluka, Ulugedik ve Höyü tepesi, Güneyi : Orman sınırı.

Denizli-Çardak-Maymundağı Yaban Hayatı Koruma Sahası :

Erzurum-İspir-Verçenikdağı Yaban Hayatı Koruma Sahası : Kuzeyi : Tatas dağı, Kırmantepe, Soğanlıdağı, Yeşiltepe, K.Kösetep ile bu tepeleri birbirine bağlayan hattı, Bala ve K. Kösetepe’ den Çoruh nehrine inen sırt, Batısı : Varşankatepesinden Yedigöller’ e inen sırt ve Yıldıztepe ve Aksu deresi, Güneyi : Ardıçlı, Ahlatlı ve Geçitağzı köylerini birbirine bağlayan hat, Doğusu : Geçitağzı mezrasından Çoruh nehrine inen sırt.

Erzurum-Çat Yaban Hayatı Koruma Sahası : Kuzeyi : Erzurum Orman İşletme Merkez serisi hudutlarını takiben Akyardere, Tuzlaçayı, Lezgisuyu, Sargındere ve Kürtalidere, Doğusu : Tekman serisi hududdu (Şakraktepe, Tülüktepe, Kalesörtepe ve bu tepelerden geçen sırtlar), Güneyi : Bingöl Devlet Orman İşletmesi Hududu (Hardal dağı, Sarıyayla tepe, Malyadağı tepe, Hoskdağı, Merdiventepe, Kırmızı tepe, Kervantepe ve bu tepelerden geçen sırtlar), Batısı : Bingöl Orman İşletmesi hududunu takiben Tuzlaçayı serisi hududu (carcar tepe, Koduk tepeleri, Kapıaçmaz dağı, Kadı tepe, Beyaz dağ, Magara dağı, Karataş tepe ve bu tepelerden geçen Kalıkbaba sırtı ve Cömert sırtı).

Erzurum-Oltu Yaban Hayatı Koruma Sahası : Oltu ilçe merkezinden başlayarak Oltu-Erzurum karayolunu takiben Toprakkale köy yolu ayrımına, oradan stabilize yolu takiben Obabyayla köyüne ve oradan Topkaynak köyüne, buradan stabilize yolu takiben Oltu ilçe merkezine kadar olan saha içinde.

Erzurum-Pazar Yolu Yaban Hayatı Koruma Sahası : Kuzeyi : Büyükdere köyü, Harmantepe arasındaki yayla yolu; Batısı : Harman tepeden Pilanos yaylası, Engücek, Korkut ve Kındız köylerini birleştiren köy yolu; Doğusu : Anbaralan, Kumaşkaya, Yiğitbaşı ve Koğans köylerinin köy yolu; Güneyi : Çoruh nehri.

Erzurum-Mihalıççık-Alpu-Merkez ve Sarıcakaya Yaban Hayatı Koruma Sahası : Kuzeyi : Mahmuthisar’ dan başlayarak Sarıyer barajı, Gökçekaya barajı ve sakarya nehrinin güney kıyısını takiben Mayıslar köyü. Güneyi : kozlu, Çardak, Bahçekuyu, Ağaçhisar, Y.Dereköy, kozlubey, Sepetçi, Tandır, Yarımca köylerini birleştiren hat. Batısı : Yarımca, Dağküplü’ den Mayıslar köyü. Doğusu : Kozlu, Gözeler, Obruk, Mahmuthisar’ ı takiben Sarıyer Barajı güney kıyısı.

Eskişehir-Sarıcakaya Laçin köyü civarı ve Darısuyu su toplama havzası Sülün Yerleştirme Sahası.

Eskişehir-Kabalak, Şelale mevkii-Beşikderesi Sülün Yerleştirme Sahası.

Eskişehir-Sivrihisar-Balıkdamı Yaban Hayatı Koruma Sahası : Kurtşeyh köyünden başlayarak Sakarya nehri yakınından geçen Kurtşeyh-Ahiler yolu, Ahiler köyünden Karaçayır mevkiine giden yol, Karaçayır mevkiinden yolu takiple Sakarya nehri Karabent köprüsü; buradan balıkkaya sırtındaki yolu takiben Ahiler yoluna ve buradan yolu takiben Fettahoğlu yaylasından Kurtşeyh köyüne ulaşan yol arasında kalan saha.

Eskişehir-Günyüzü-Kayakent Yaban Hayatı Koruma Sahası : Batısı : Sakarya mahallesinden başlayarak stabilize yolu takiben Musluk Boğazı mevkii, yolu takiben Karacaören köyüne kadar; Kuzeyi : Karacaören köyünden başlayarak yolu takiben, Kuzuören köyü, buradan Selbelik, sırtı takiben Üç Cevizler sırtını takipeden stabilize yolu Kayakent-Gümüşkonak asfaltının kesiştiği noktaya kadar; Doğusu : Stabilize yolun Kayakent-Gümüşkonak asfaltının kesiştiği noktadan başlayarak Karaağaç ağılı mevkii, takiben Karagüney sırtı, takiben Çifte Arkoç mevkii, takiben İki tarlalar arası sırtından takiben Çakmak yaylasına ve yolun Sakarya nehrini birleştirdiği yere kadar; Güneyi : Çakmak yaylası yolunun Sakarya nehrini birleştirdiği yerden Sakarya nehrini takiben Sakarya mahallesi arasında kalan saha.

Gaziantep-Tahtaköprü Barajgölü Yaban Hayatı Koruma Sahası : Doğusu : Ortaklı, Yesemek ve Gulikanlı köy yolunu takiben barajgölünün doğu kıyısının Tahtaköprü barajı seddesine kadar; Güneyi : Tahtaköprü baraj seddesi; Batısı : Tahtaköprü baraj gölünün batı kıyısı ve küçük kornuk tepe; Kuzeyi : Küçük kornuk tepeden sırtı takiben Büyük Kornuk tepeye, yine sırtı takiben Selver köyüne ve Selver, Karakayaköy yolu arasında kalan saha.

Gümüşhane-Kelkit Yaban Hayatı Koruma Sahası :

a) Cemallı Köyü Mevki: Kuzeyi; 2224 rakamlı Göbekli tepeden başlayarak Çalsıra Çukuru, Atataş Tepelerinin bulunduğu sırtı takiben alender Tepede sonbulur. Doğu; Kalender Tepeden gelen sırtla Yanıkyayla Tepenin bulunduğu sırtı takiben Balahor Deresine, Balahor Deresini takiben Çimenli Köyünün batısından Kaçağın Dere ile Harami Dere arasındaki sırttan Büyükkaryatağı Tepe, Yedigöller Tepenin bulunduğu sırtı takiben Tepir Tepede son bulur. Güney; Erzincan sınırını oluşturan sırtı takiben Bayraktaş, Kul, Kırmızıburun, Yüksek, Sorhan, Gölbaşı, (Rk:2699) tepelerinden Eğiribel Sırtı ile 2503 rakamlı tepede son bulur. Batısı; 2503 rakımlı tepeden sırtı takiben Ortaburun Tepe ve 2224 rakamlı Göbekli tepede son bulur.

b) Mahmatlı Köyü Mevki: Kuzey; Balahor Deresinden başlayarak Çimolin Dereyi takiben Yayla mevkiinin üstünden sırtı takiben 2206 rakımlı Balkaya Tepede son bulur. Doğu; 2206 rakımlı Balkayası Tepeden Elmalı sr. takiben Orta Tepe ve İnce Deresinde son bulur. Güney; İğde Deresinden Balahor Deresine, Özlüce Köyünün üstündeki sırtı takiben Onluğun Kaya Tepe ve Pelit Tepede son bulur. Batısı; 2009 rakımlı Azotoğlukıran Tepelerin bulunduğu sırtı takiben 2024 rakımlı Çadırlı Tepe, Korgorgon Tepenin bulunduğu sırttan Kırıklının Dere ve Balahor Deresinde son bulur.

Gümüşhane-Şiran-Kuluca Yaban Hayatı Koruma Sahası : Doğusu : 3140 rakamlı tepeden güneye doğru Gelizbaşı Sırtı ve Kürtmezarları mevkiğinden Peçerek Çataltepeler sırtından 2606 rakamlı tepede son bulur. Güney : 2606 rakamlı tepeden batıya doğru Yayla Harabeleri, 2061 rakamlı Tepe, Tepetarla Tepe, Ardıçlı Tepe, Göktepe, Elmaçukuru Mevki, Gülsümün Mezarlığı, Yelliburn Sr. üzerinden Çilekli Çayır mevkiinde son bulur. Batısı : Çiçekli Çayır mevkiinden Madenin Dere havzasından Kırıntı Yaylasına çıkmakta ve Burgubaba Tepede son bulmaktadır. Kuzeyi : Burgubaba Tepeden başlar doğuya doğuru Koyunağılı Sırtı, Sarptepe, Dökmetepeler, Küçükkardağı, Cankurtaran Tepe, Karadağ ve devam eden sırt ile Gelizbaşı Sırtları kasiştiği 3140 rakımlı tepede son bulur.

Hakkari-Şemdinli-Rubaruh Yaban Hayatı Koruma Sahası :

Hatay – İskenderun -Arsuz Yaban Hayatı Koruma Sahası : “Arsuz, Antakya, Samandağ bölgeleri ” Doğusu : Ziyaret tepe, Ekşioğlu tepe, Kurttepe, İblişlerinsırtı, Akarca tepe, Büyüktaşın tepe, Alayarı tepe, Katranlı tepe, Kocahörtlük tepe, Mutlutepe, Batısı : Akdeniz, Güneyi : Karagöl yurdu mavkii, İnliyas kayası, Kuzeyi : Bağ tepe, Çanaksırtı, Eğreti, Tabur mevkii, Kale tepe, Koyunoğlutepe, Şakşaktepe, Sırtlancı tepe, Kel tepe, Tepeli tepe, Kabaletepe, Ziyaret tepe ile çevrili, Gökyar, Karageyikli, Fırnıs, Dumangözü kısımlarını içine alan Amanos dağlarında.

Hatay-Fırnız-Yaylacık B serisi Yaban Hayatı Koruma Sahası : Doğusu : Fırnız yaylası ve İskenderun bölge sınırı, Batısı : Akgedik serisi, Kuzeyi : İskenderun ve Arsuz bölge sınırı, Güneyi : İncirlidere, kışlak, Olukpınar, Pırnız yaylasına inen düz hat.

Isparta-Eğridir-Kovada gölü çevresi ve Kasnak ormanı serisinin Aşağıgökdere köyüne kadar içine alan Yaban Hayatı Koruma Sahası :

Isparta-Beyşehir Gölü içindeki Hacı Akif adası Yaban Hayatı Koruma Sahası:

İçel-Mut-Kestel Dağı Yaban Hayatı Koruma Sahası : Doğusu : Kızılşarlak deresi, Karam mevkii, Elmacık kapısından Sıratekneler, Batısı : Çağbıtlı Ardıcı, Kopuzca mevkiine inen sırt, Kuzeyi : Kestel kuesi, Ballıburun mevkii, Güneyi : Düzağaç mevkii, Göper mevkii ve Kızılşarlak deresi,

İçel-Çamlıyayla-Çocak-Cehennemderesi Yaban Hayatı Koruma Sahası : Batısı : Karakuzuluk yaylası mevkii, Gökkandiltepe, Yıldıztepe, Kuzeyi : Kuzeygediktepe, Arpalıktepe, Güneyde Arpalıktepe ile Aktepe arasına çekilecek ufki hat, Batısı : Sığna Gediğitepe, Tozlutepe, Güneyi : Karaziyaret tepe, Rahatdağı, kızıldağ ve Karakuzuluk yaylası.

İçel-Silifke-Akgöl-Paradeniz Dalyanı Yaban Hayatı Koruma Sahası : Taşucu kasabası kummahallesi Akgöl’ün başlangıç hizasında denizden başlayarak Akgölün sulak alanının 50 m. dışında takiple Çavuşbucağı köyü ile Hacıpaşalar çiftliği arasındaki Drenaj kanalına, oradan doğuya doğru sazlık ve bataklık alanı içine alarak Kurtuluşköyü drenaj kanalına, bu kanalı takiben Hurma mahallesi ile Dalyan Mevkiine giden yolların birleştiği noktaya, oradan yolu takiben Dalyan mevkiine Akdeniz’ e birleşen sınır içerisinde kalan alan.

İçel-Anamur, Kızılaliler Köyü, Ortaköy, Bağıla Mıntıkası Yaban Hayatı Koruma Sahası :

İçel-Tarsus Turan Emeksiz Okaliptüs ağaçlandırma Yaban Hayatı Koruma Sahası: Doğusu : Berdan nehrinin Kulak köyü doğusundan denize ulaştığı hat, kuzeyi : Yeniköy harabelerinden başlayarak Hergele Yolunun Karabucak kanalı kestiği noktadan denize paralel olarak Kula köyünden Berdan nehrine ulaşan hat. Batısı : Adanalıoğlu kanalının Yeniköy harabelerinden denize ulaştığı hat, Güneyi : Akdeniz.

İçel-Hisardağı ve Emeksiz Okalüptüs Ağaçlandırması Yaban Hayatı Koruma Sahası : Kuzeyi : Göksu ırmağı; Güneyi : 911 rakımlı Polan boğazına gelen anasırttan batıya doğru Dutkuyusu ve Gökkuyu arasındaki anasırttan yine batıya doğru 1154 rakımlı Kızılyüksek tepesine, Kırgediği tepesinden Kuzeye ve Batıya doğru anasırtı takiben Cılbayır hizasında Cılbayır deresi ile sırtın kavuştuğu yere; Doğsu : Göksu ırmağının 793 rakımlı Gedikdağı tepesinden Kuzeye doğru Göksuya inen anasırt, yine Gedikdağından güneye doğru 706 rakımlı Gölbeleni tepesi ve takiben 911 rakımlı tepeye, oradan güneye ve doğuya doğru takipeden ana sırt; Batısı : Cılbayırdan kuzeye Göksu ırmağına kavuşan Cılbayır deresi ile çevrili saha;

İçel-Tarsus Hopur-Topaşır Yaban Hayatı Koruma Sahası : Doğusu : Çakıtsuyu; Kuzeyi : Çakıtsuyundan 1939 rakımlı dere tepesine oradan sırtı takiben 2167 rakımlı Ziyaret tepeye, sırtı takiben 2009 rakımlı kesiktaş tepeye, Katırineği sırtından takiben Kurudereden Adana-Pozantı otoban toluna kadar; Batısı : Adana-Pozantı otobanyolu; Güney : Adana-Pozantı otoban yolundan başlayıp, Uçtaş deresini takiben Gölcük mevkii oradan Kartallık sırtını takiben Mezdeki mevkiinden inen Kurudere Daraderesi ile birleştiği yere kadar, oradan sırtı takiben1727 rakımlı tepe, 1727 rakımlı tepeyi takiben Çakırcı Ütüyü mevkiine oradan Damram tepesine, Sırtı takiben 1597 rakımlı tepeye oradan Hopurdağı yangınkulesine, oradan Ayvaalanı mezarlığına, Mezarlıktan sırtı takiben Keşli-Eminlik köy yolunu, oradan Gölyeri mevkii takiben Kanlıkaya sırtı, takiben 1231 rakımlı çingene Belen tepesine, oradan Eminlik köyüne, Eminlik-Kuşçular köy yolunu takiben Kavaklıdere, takiben Kuşçular köyüne kadar, Kuşçular sırtını takiben Kurukatran sırtı, takiben 811 rakımlı tepeye, oradan takiben Çakıt suyuna inen sırt arasında kalan sha .

İstanbul-Sarıyer-Feneryolu Yaban Hayatı Koruma Sahası : Doğusu : Karadeniz boğazına, Kuzeyi : Karadeniz, Batısı : Uzuniyeköy deresi, Marmaracık tepesi ve Taşyığınları sırtı, Güneyi : Namazgah ve Tenekecik dereleri.

İstanbul-Çatalca, Yalıköy (Çilingöz) Yaban Hayatı Koruma Sahası : Kuzeyi; Kasatura Körfezinden Avcı İskelesi mevkiine kadar Karadeniz sahili. Doğusu; Avcı İskelesi mvkiinden Avcıyolu sırtını takiben Karacaköy, burdan itibaren Hamza deresini takiben tarihi su kemerlerinin bulunduğu sırta çıkarak sırtı takiben 376 Rakımlı Kuşkaya tepesini takiben 1 km. doğusundaki boyun noktası. Güneyi; Boyun noktasından sırtı takiben 361 Rakımlı Ferah tepesi, bu noktadan itibaren Karacaköy İşletme Şefliği-Çatalca İşletme Şefliği serileri hududuna, bilahare Silivri İşl. Şefliği ile Karacaköy Binkılıç İşletme Şefliği serileri hududunu takiben Gümüşpınar Aydınlar Köylerini bağlayan karayoluna iner. Bu noktadan itibaren karayolu ile Aydınlar-İstrancadan Safaalan Köyüne ulaşır. Batısı; Safaalan köyünden itibaren Kuzeydoğuya karayolunu takiben İstanbul-Tekirdağ İl hududuna intibak ederek Güngörmezkara tepeye ulaşır, hudut sırtla Elmalı Dereye iner ve Elmalı Derenin Karadenize ulaştığı Kasatura Körfezinde son bulur.

İstanbul-Arnavutköy,Şamlar Ağaçlandırması Yaban Hayatı Koruma Sahası:

İstanbul-Silivri, Sinekli Sülün Yerleştirme Sahası : Feneryolu, Kufralıköyü ve küçük sinekli köylerini birbirine bağlayan yolların çevrelediği saha.

İzmır-Bayındır Ovacık ve Arpadağ Ormanları Yaban Hayatı Koruma Sahası : Kuzeyi : Çaldağ Kazanca yaylası, Kızılçukur mevkii, Sarıkaya tepesi ve Çatmadağı, Doğusu : Çatmadağı, Deliktaştepe, Hürütepe, Kaygantepe, Güney : Kabaağaç, Kaletepe, Ilıcadere, Basra tepe, Batısa : Basara tepe, Uççam tepe, Taşlı tepe, Katralı tepe, Kolan tepe ve Çaldağı.

İzmir-Menemen Homa Dalyanı Yaban Hayatı Koruma Sahası : Kuzeyi . Taşbekenti tabir edilen Kozlucaseddi, Ege denizi’ nden başlayıp doğuya doğru blıkçı kulübelerine, oradan Kocatepe ve Elmacık tepe. Güneyi : Çamaltıtuzlası güneyden geçen kanalın Ege denizi’ ne bağlayan uzantısıdır. Doğusu : Kaynaktepeden, Koyakdağı ve Değirmen dağını takiben Süzbeyli köyü ile Çamaltı tuzlasının doğusundan geçen kanal, Batısı : Kırdeniz Dalyanı, Homa dalyanı ve Ege denizi ile çevrili alan.

İzmir-Şelçuk-Gebekirse Gölü Yaban Hayatı Koruma Sahası : Doğusu : Arpacıburnu sırtına çıkan yolu güneye doğru takiben K. Manderesine kadar uzanan hat, Batısı : K. Menderesi denize açıldığı noktadan Mırmırtaşına kadar uzanan Ege kıyıları, Kuzeyi : Gebekirse gölünün kuzey kıyılarını sahanın doğu sınırına birleştiren hat ile bunu batıya doğru takiple Zeytinköy ve Mırmır taşına kadar uzanan sazlık alan sınırı, Güneyi : K. Menderesi nehri.

İzmir-Karaada Yaban Hayatı Koruma Sahası : Ege denizinden Çeşme ve Karaburun Yarımadaları, arasında yer alan, dört tarafı denizle çevrili ve genişliği 669.5 Hektar olan saha.

Karabük-Yenice Yaban Hayatı Koruma Sahası :

Karabük-Sırçalı Kanyonu Yaban Hayatı Koruma Sahası: Sırçalı, Düzce ve Konarı köyleri arasında kalan kanyon

Karaman-Ermenek Yaban Hayatı Koruma Sahası : Batısı : Güldalkaya’ dan Güneyyurt yolunu takiben Yenimahalle’ ye, yolu takiben Yukarı Çağlar, oradan stabilize yolu takiple Akarca Y. Evlerinin batısından Göztaşı sırtına; Kuzeyi : Göztaşı sırtından sırtları takiben Meskenkaya ağılı, Katranbeleni, Ayıbeleni ve Balkusan dereye; Güneyi : Güneyyurt-Ermenek yolu üzerinde Güdalkayası, Karakaya, Kesmecetepe, Akçaeğrik tepe, Koçgirmez tepe, sırtları devamla Ermenek-Bakırköy stabilize yoluna; Doğusu : stabilize yolu takiple Balkusan dereye ve Balkusan dereile çevrili, Tekeçatı, Kapıcık, Uçpınar ve Güneyyurt yaylalarını kapsayan saha.

Kars-Sarıkamış Kağızman Yaban Hayatı Koruma Sahası : Erzurum-Sarıkamış Kars yolundan Karakurt nahiyesinden ayrılarak Kağızman-Tuzluca-Iğdır ve İran karayolları üzerinde Kuloğlu köyü içerisinden akan ve Aras nehrine karışan Kaputdere, demirkapıdere, Gobuddere, Gavalıkdere, Bulanıksuyudere havzasını içine alan Kuzey Aras nehri ve Erzurum-Kağızman karayolu;, Batısı : Aras nehrinden başlayarak Dokta köprüsünden mağdur dereyi takiben Hantepesi, 2512 rakımlı tepe Heytekomları, 2614 rakımlı tepe, Kurusırtı takiben 2702 rakımlı tepeye, Güneyi : bu tepeyi takiben Boztepe, takiben Şahyolu, Kuşgöllerini takiben 2746 rakımlı tepe, 2637 rakımlıtepe ve onu takiben kuzeydoğuya uzanan sırtlardan Nişangah tepesini güneydoğu srıtındaki Kuşgölleri, Pınarbaşı üzerindeki tepeleri takiben 2850 rakımlı tepe, Keseci tepeden, Kapudağına. Doğusu : Kapu dağı ve oradan kuzey istikamaetinde Baturdağına, oradan Mamakan tepeye, oradan da 2646 rakımlı, 2570 rakımlı tepeleri takiben Altıngeldiği mahallesi bitişiğinde Todanın dere, Bulanıksuyu dereye ulaşarak dere vadisi boyunca Aras nehrine ulaşan sınırlar arasında kalan saha.

Kars-Kuyucak Gölü Yaban Hayatı Koruma Sahası : Doğusu : Gölün güneydoğusundan başlayarak Kuzeydoğusuna kadar Karakuzudağı, Batısı : Kuyucak köyü ile Gölçayı mevkii, Kuzeyi : Taşkesen, Harmanlı ile Küçük alamet tepesi, Güneyi: Küllükler mevkii, Koyunöldüren ve Başgedikler trenistasyonu sahası.

Kastamonu-Daday-Ballıdağ Yaban Hayatı Koruma Sahası : Doğusu : Yalak ve Sarpın dereleri, Kuzeyi : devrekani çayı, Batısı : Yançatı çayı, Güneyi : Kavakyaylası mevkii, Daday, Azdavay şosesi.

Kastamonu-Azdavay-Kartdağı Yaban Hayatı Koruma Sahası : Doğusu : Dereli tekke çayı, Kuzeyi : Valay çayı, Batısı : Gürleyik çayı, Güneyi : Akçay deresi.

Kastamonu-Taşköprü Elekdağı Yaban Hayatı Koruma Sahası : Doğusu : Yosunlumeşe tepe, Mercimeklik, Sekseksırtı, Batısı : Güvez sırtı,Poyracık orman bekçi kulübesi, Bakacık sırtı, Kayalar sırtı, Güneyi : Düzdağ sırtı, Türbe tepe, Alaçam tepe, Pazaryolu mevkii, taşlıburnu sırtı, Dikmen tepe, Çatalçam tepe, Kuzeyi : Çatalmeşetepe, Kuzaluçtepe, Katmer tepe, Davulçam tepe, Karamemiştepe, Seksek sırtı, Mercimeklik,

Kastamonu-Tosya Yaban Hayatı Koruma Sahası :

Kastamonu-Çankırı-Ilgazdağı Yaban Hayatı Koruma Sahası : Doğusu : Çeştepe, Kayaarkası tepe, Ekmek tepe, Enbio tepe, Batısı : Avlağın tepe, Sinektepe, Sulatançukuru tepe, Sarıkaya tepe, Haramandüzütepe, Ballıoluk tepe, Güneyi : Çeştepe, Büyükhacettepe, Taşlıksırtı tepe, Ziyaret tepe, Taşpınar tepe, Yurdun tepe, Emirgazi tepe, Ayvalığın tepe, Gökyar tepesi, Embiyo tepesi.

Kayseri-Yahyalı, Sultansazlığı Yaban Hayatı Koruma Sahası : Kayseri-Adana asfaltını Yahyalı istikametine ayıran yol sapağında başlayıp, Yahyalı yolunu takiben Yahyalı Musahacılı köyü sapağına, Yahyalı Musahacılı köyü sapağından başlayıp Musahacılı köyüne, Musahacılı köyü, Çibik, Yenihayat köyü Şosesini takiben Yenihayat köyü Şosesini takiben Yenihayat köyüne, buradan Yenihayat, Sindel Höyükyolunu takiben Sindelhöyük köyüne, Sindelhöyük köyünden Develi, Kayseri asfaltını keserek asfaltın Kayseri istikametini takiben Yavaş kavşağına, Nevşehir, Adana, Kayseri asfaltının Yahyalı yolu sapağına kadar olan bu yolların çevrelediği Sultan sazlığında Sultansazı, Yaygölü, Deve sazı, Salkım sazı, Kepir sazı ve diğer alanlar.

Kayseri-Yahyalı, Aladağ Yaban Hayatı Koruma Sahası :

Kayseri-Talas Ali Dağı Yaban Hayatı Koruma Sahası : Kuzeyi ve Doğusu : kayseri-Talas-Akçakaya yolu; Güneyi : Akçakaya-Endürlük-Kıranardı yolu; Batısı : Deliçay ve Kavsarı boğazı arasında kalan saha;

Kayseri-Engir Gölü Yaban Hayatı Koruma Sahası : Kuzeyi ve Doğusu : Kayseri-Sivas karayolu ve demiryolu ile DSİ sulama kanalı; Batısı : Ovacığın mevkii; Kayseri-Sivas demiryolu arasında kalan saha.

Kırklareli-Demirköy-Sakagölü-Longozu Yaban Hayatı Koruma Sahası : Kuzeyi : Sivriler Saka iskelesi, Orman yolu, Güneyi : Vize Orman İşletmesi, Yumurta tepe serisi dahilinde kalan Vacina dere, Yavuzdere, Tapık dere, Çatağı, Büyükbezirgan tepe, Doğusu : Tarla tepeyi takiben İstanbul gölü tepe, Çavdar kulübeleri dere, Sivriler köyü, Batısı : Karadeniz sahil yolu boyunca Deremansabı, Küçük saka iskelesi ve Saka gölü Longozu,

Kırşehir-Kocabey Köyü Deneme Kavak Ağaçlandırma Sülün Yetiştirme Sahası:

Kocaeli-Kandıra-Seyrek Yaban Hayatı Koruma Sahası : Kuzeyi : Karadeniz; Batısı : Yel değirmeni köyünden başlayarak Çamurlunun sınırı; Güneyi : Tekke tepesinden doğuya doğru Çam ormanı sınırını takiben, Yılgınlık tepe, Göztepe, Tarla tepe, Kışlalar, Doğusu : Kışlalardan Sarısu yolunu takiben sarısu çayından takiple Karadenize kavuştuğu yer;

Konya-Bozdağ Yaban Hayatı Koruma Sahası : Konya ilinin doğusundan Divanlar, Karakaya, Göçügene, Akasaklar, yağlıbayat köylerinin çevrelediği Bozdağ ile Karakaya, Koçaş, İpekler, Tatlıkuyu, Eğribayat köylerinin çevrelediği Nuğsaş ve Balık dağları.

Kütahya-Merkez Türkmenbaba Yaban Hayatı Koruma Sahası : (İncesu, İncik, Çobanlar, Bayat, Türkmenbaba ve Eskişehir il sınırı, İdris yaylası, Seyitgazi, kalaba köyü ve Kütahya ili sınırı ile çevrili saha) .

Kütahya-Simav, Şaphane Dağı Yaban Hayatı Koruma Sahası :

Kütahya-Merkez Yaban Hayatı Koruma Sahası : Doğusu : Yenice petrolünden başlayarak Kütahya-Afyon karayolunun Aykırıkçı köyüne kadar olan kısmı; Güneyi : Aykırıkçı-Kuyucakköyyolunu takiben Kuyucak köyü, yolu takiben Balıkçıl köprüsü ve DSİ kanalı, bu kanalı takiben Yalnızsaray köprüsü, Eymir köprüsü, kuzeye doğru Nuhörenköyü, Haydarlar köprüsü ve Adaköy köy yolu sapağı; Batısı : Adaköy yolu ve kanalı takiben Koçak köyü köprüsü, Koçak köy yolunu takiben Koçak köyüne; Kuzeyi : Koçak köyünden doğuya doğru Yenice köy yolunu takiben Yenice köyü, köy yolunu takiben Afyon asfaltı arasında kalan saha.

Maniza-Demirci, Söğütçük Yaban Hayatı Koruma Sahası :

Manisa-Soma, Çamlıca, Şifadağ Yaban Hayatı Koruma Sahası :

a) Çamlıca bölümü : Kuzeyi : Çinge köyünden doğuya doğru Hacıyusuf, Avdan, Kozanlı, Turgutalp ve Somaya, oradan Soma Deliimamlar. Doğusu : Deveboyu tepe, Kazantepe, Kösekaya tepe, Adiller tepe, Kocakaya tepe, Kurca tepe, Kufran tepe, yellice tepe, Çaktı tepe oradan güneye doğru Kırtaç bayırını takiben Havuzlu tepe ve Tikeç tepeye. Güneyi : Genyeri sırtından Adatepe ve oradan Payam çukuru ve Otmeran tepeye. Batısı : Bozburun, Asar tepe, Sarı tepe, oradan Uluyol sırtını takiiben Tuğla tepe ve Çıkrıkçı tepe Kalfalıoğlullarından Ummet tepeye oradan da Cumalidere ve Cumali köyüne.

b) Şifağdağ bölümü : Kuzeyi : Yağlıcı kasabasından başlayarak kuzey doğuya doğru Cehennemderesi’ ne takiben Çıplaktepeye oradan Karadavullu sırtını takiben Osman dağına, doğuda Osman dağı, Dövmeli tepe, Yarantepe ve Türkpiyale köyünden Ova deresine, oradan güneye doğru Payamlı tepe, Kılınçburnu, Adatepe, Dedetepe, Palamuttepe, Güzel tepe. Güneyi : Dededağı tepe ve Daztepe sırtlarına. Batısı : Kocadağ, Gölcük dağı, Kocaahmet tepe, Papuççu tepe, Çimenlik tepe, Kale tepeden sonra Savaş tepe demiryoluna kadar olan saha.

Muğla-Marmaris, Adaköy Yarımadası Yaban Hayatı Koruma Sahası :

Muğla-Marmaris Karadağ Yarımadası Yaban hayatı Koruma Sahası:

Muğla-Yılanlı Çakmak Kocatepe Yaban Hayatı Koruma Sahası: Doğusu: Samiç sırtları, Batısı: Örmece sırtları; Kuzeyi: Yemişendere köyü, Ortuma çayı; Güneyi: Çakmak köyü;

Muğla-Köyceğiz Yaban Hayatı Koruma Sahası: Doğusu: Köyceğiz gölü ve Dalyan Boğazı; Batısı: Köyceğiz-Marmaris Orman İşletmesi sınırı; Kuzeyi: Namnam çayı ve Muğla Orman İşletmesi sınırı; Güneyi Akdeniz ile çevrili saha;

Muğla-Bodrum-Gündoğan Yaban Hayatı Koruma Sahası: Farilya (Gündoğan) koyunda Gündoğan kasbasından başlayan asfalt yolu devamlı Erenlerden geçerek Gölköy’ e kadar olan yolun kuzeyinde kalan ve Ege denizinde bulunan küçük ada ( Küçük Badem adası), Pırasa adası, Küçük tavşan adası ve Fener adasına kadar olan sınır.

Niğde-Çamardı Demirkazık dağı ve çevresi Yaban Hayatı Koruma Sahası : Batısı: Koyal sırtı ile Körkün çayının birleştiği yerden başlayıp Körkün çayı hudud olmak üzere daha sonra Ecemiş çayı, Kamışlı deresi adı altında devam etmekte. İncildede sırtına kadar. Kuzeyi : İncildede sırtını takiben, Karakuş Yuvan tepe, Kömürcüevi mevkii Aceli tepe, Bacdinin tepe, miras tepe, Çifte tepeye kadar. Doğusu : Çifte tepeden başlıyıp Çoban bayır tepe, Çoban gediğini takiben Alaca göl dağı, maden tepe, Kargediği, Eğri tepe, Dipsizgölü tepe, küçükdemir Kazık tepe, Emirler tepe, Berkli tepe, Toruk dağı, Sarımsak dağı, kabak dağını takiben, Köprülü dereye kadar. Güneyi : Köprülü dereyi takiben Eğrice sırtlarından Karanfil tepe, Bozatlı tepe, Emirler tepe, koyal sırtı ile Göküm çayına kadar.

Ordu-Mesudiye Yaban Hayatı Koruma Sahası : Kuzeyi : Mahmat yaylası, Perçin tepe, Kabanat tepe, Düzalan tepe, Güneyi : Keleşözü tepe, Teylalı tepe, Hatip tepe boyunca Melet ırmağı, Horozdere sırtı, Gölyanı yaylasını takiben Koltepeye uzanan sırt, Batısı : Karatepe, Keserlibel tepe, Salih tepe ve Kabalak tepesi boyunca uzanan hat, Doğusu : Kel tepe, Kavaklı tepe, Karaarslan tepesi ile çevrili saha.

Rize-Çamlıhemşin-Kaçkar Yaban Hayatı Koruma Sahası : Doğusu : Altıparmak dağları, Batısı : Hacım dağı, Tar dersi ile Ilıca deresinin birleşim yeri, Güneyi : Ilıca serisi ile Hala serisini ayıran sırtlar. (Hızar-Kapı tepe, At meydanı tepe, huser sırtları, Sugün tepeleri boyunca Tar deresi ve Ilıca deresinin birleşim yerine inen sırt).Kuzeyi : Avcıtaş tepe, kukmeka tepe, Acavittepe, Mecat tepe, 2309 rakımlı tepe boyunca Ardeşen serisini ayıran sırtlar ve Çağducar, Megele çayı, Mıçımey derelerinin çıkış sırtlarını takiben Tar deresi ile Ilıca deresinin birleşim yerine inen sırt.

Sakarya-Kaynarca-Acarlar Gölü Yaban Hayatı Koruma Sahası : Doğusu : Acarlar gölü serisinin doğu sınırı, Batısı : Birlik köyü, Ziraat arazileri, Güney : Araba yolu, Birlik ve Turnalı köyleri, Ziraat arazileri, Kuzeyi : Turnalı tesisi ve Körük iskelesi mevkii.

Sakarya-Geyve Kapıorman Dağı Yaban Hayatı Koruma Sahası :

Samsun-Vezirköprü Karanar Sülün Yerleştirme Sahası :

Samsun-Bafra- Kızılırmak Deltası Çernek Gölü Yaban Hayatı Koruma Sahası : Doğusu : karadeniz, Güney : Düden 1 mevkiinden Balık gölünün kuzeyinde bulunan su kanalını takiben Balık gölüne bu noktadan Blık gölünün kuzey kıyısını takiben doğu istikametinde Karadeniz’ e doğru uzanan hat. Batısı : Düden 1 mevkiinden Liman gölünün güney ucuna kadar olan bataklık saha sınırları ile Liman Göl’ ünün doğu kıyısı. Kuzeyi : Karadeniz olarak belirlenen Çernek gölü ve etrafındaki sazl
Ek Dosyalar:
Son Düzenleme: 6 yıl 7 ay önce Yazan: GeZGiN.

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
6 yıl 7 ay önce - 6 yıl 7 ay önce #585 Yazan: GeZGiN
Şırnak-Cudi Dağı Yaban Hayatı Koruma Sahası : Kuzeyi : Açılmış dersi ile bu derenin yolu olan Beşer deresinin birlikte aktıkları kısım, Doğusu : güneyi ve batısından geçen Rudere deresinin çevrelenmiş olduğu hattın arasında kalan saha.

Tokat-Alnus Barajı Sülün Yerleştirme Sahası;

Tokat-Kazgölü Yaban Hayatı Koruma Sahası :

Trabzon-Düzköy-Kerem kayaları Yaban Hayatı Koruma Sahası : Trabzon-Düzköy İşletme Şefliği Düzköy serisi 225,226,227,228,229,230,231,232,233 ve 234 nolu bölmeler dahilinde kalan sahalar.

Tunceli-Çemişgezek Yılanlıdağ Yaban Hayatı Koruma Sahası : Güneyi : Vakıflar tepesi ile Katı tepeyi birleştiren hat, Doğusu : Vakıflar tepesi, Pos tepe, Karabaş tepe, Birlik tepe, Turt tepe ile Çermik tepeyi takip eden hat, Kuzey . Çermik tepeden başlayan sınır Beşik tepeyi geçerek Hırşlık sırtlarını takiben güneybatıya dönerek Pecek sırtlarından Koyunoğlu tepeye, buradan Gökkuşağı tepe, Sinebelli tepe, Aygöl tepe ile Kadı tepeyi birleştiren tabii hat arasında kalan saha.

Tunceli-Ovacık Munzur Vadisi Yaban Hayatı Koruma Sahası : Doğusu; Munzur çayı ile Laç deresinin kavuştuğu noktadan sırt hattını takiben Taht tepe, Meydan yaylası, Azizaptal dağ, Dolap tepe, Vevil dağ, Karasakal sırtı. Kuzeyi; Karasakal sırtından Kalan deresini keserek Sultan baba dağ zirvesine, oradan sırt hattını takiben Şal deresinin Munzur çayına kavuştuğu noktaya. Batısı; Munzur çayının batısına geçerek sırt hattından Pokir dağ tepesine, buradan sırt hattını takiben Okasor mezrasının altından Hacili deresini keserek Rızanın evi mezrasından Külünk dağının zirvesine. Güneyi; Külünk dağının zirvesinden güney-doğu istikametindeki sırtı takiben Halvuri mezrasının kuzeyinden geçen sırttan Munur çayına ulaşan hat.

Şanlıurfa-Birecik Yaban Hayatı Koruma Sahası :

Van-Özalp Yaban Hayatı Koruma Sahası : Doğusu : İran, Batısı : Özalp, Kuzeyi : Dorutay bucağı, Güneyi : Koçbaşı, Kargalı dağları.

Yalova, Termal Muhafaza Ormanı Sülün Yerleştirme Sahası.

Yalova-Çınarcık Sülün Yerleştirme Sahası : Kuazeyi; Marmara Denizi-Çal dere. Doğusu; Mecidiye-Esenköy yolu Çal dereye kadar. Güneyi Mecidiye köyü-Armutlu-Tavşantepe yolu. Batısı; Marmara Denizi
Son Düzenleme: 6 yıl 7 ay önce Yazan: GeZGiN.

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Related topics

Topic subjectRelevanceDate of latest post
Japon Yazar Haruki Murakami Romanlarından Hayata Dair Düşündürücü 20 Alıntı5.46Pazar, 25 Şubat 2018
Yaban hayvanlarına koruma5.43Cuma, 27 Aralık 2013
Barajların 'geleceği' yaban keçilerine emanet5.31Pazartesi, 23 Eylül 2013
Sayfa oluşturma süresi: 0.411 saniye